Spring naar content

Investeren in sport en bewegen loont

In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen deed Rebel onderzoek naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen voor mensen met een fysieke beperking en de meerwaarde van investeringen in sporthulpmiddelen. Het onderzoek wijst uit dat de sociaaleconomische waarde voor deze groep groter is dan voor mensen zonder een beperking en dat de inzet van een sporthulpmiddel loont, als iemand daardoor wél voldoende kan sporten en bewegen.

visual SROI dashboard

Onderzoeksopzet

Om de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking te benaderen, zijn de effecten uit een eerder onderzoek van Ecorys naar de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen als basis genomen. Vervolgens is literatuuronderzoek gedaan om te onderbouwen of en, zo ja, hoe de baten anders uitvallen voor de mensen met een fysieke beperking ten opzichte van de gemiddelde Nederlander.

Meer informatie of vragen?

Lonneke Schijvens

  • Accountmanager

Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen. 

Misschien ook interessant:

Handreiking Sporthulpmiddelen

De handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Human Capital Model

De effecten van sport en bewegen zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Het interactieve Human Capital Model benoemt zo’n 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op basis van zes kernwaarden.

Bewegen voor mensen met een fysieke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een fysieke beperking.