Spring naar content

De informatie van het rapport ‘Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen’ kan een rol spelen bij het besluit om al dan niet te investeren in sport en bewegen en onderbouwing van maatschappelijk beleid. Hiernaast biedt het handvatten bij het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyse voor projecten gericht op het stimuleren van sporten en bewegen. 

Het rapport is ontwikkeld door Ecorys in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen en geeft, voor zover mogelijk antwoord op de vraag: voor welke effecten van sporten en bewegen is bewijslast en kun je deze kwantificeren? Het is een vraag die steeds vaker wordt gesteld door beleidsambtenaren. Het zorgt voor een bijdrage aan het gesprek over integrale beleidsvoering en waarborgt gefundeerde argumenten om beleid te maken – en te onderbouwen. Het rapport is geen wetenschappelijke studie, maar slaat het de brug tussen de wetenschap en het veld. Bij het rapport is ook een technische bijlage beschikbaar.

Wil jij meer verdieping over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen? Lees dan ook het artikel ‘Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?’ op Alles Over Sport.

Ben je op zoek naar een overzichtelijk weergave van het rapport? Bekijk dan de infographic.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Femke van der Pal

  • Specialist

Sport en bewegen kan veel voordelen hebben voor een persoon, maar ook voor de maatschappij. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen. Deze onderzoeken duid ik via artikelen, producten, een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.

Misschien ook interessant:

Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer is een inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen.

SROI van sport en bewegen

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen?

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.