Spring naar content

voorbeeld van de handreiking sportklimaat

In deze handreiking

  • Waarom deze gemeentelijke handreiking?
  • Naar welke sportomgeving streef je?
  • Hierom is inzetten op een pedagogisch sportklimaat belangrijk
  • Praktische mogelijkheden voor gemeenten

Het fundament van elke club

De focus van veel sportaanbieders ligt op het faciliteren en/of organiseren van trainingen en/of wedstrijden. Investeren in een pedagogisch kwalitatieve sportomgeving is voor de meesten geen vanzelfsprekendheid. Ze zien het als iets wat er óók nog bijkomt. Terwijl dit juist het fundament moet vormen van elke club, omdat het doorwerkt in alles. Een pedagogisch sportklimaat is bepalend voor een positieve sfeer in de club, het zorgt ervoor dat leden, vrijwilligers en trainers zich er thuis (blijven) voelen en het maakt de club aantrekkelijk voor nieuwe leden, vrijwilligers en sponsors. Hoe veiliger, socialer en pedagogischer, hoe beter een club draait!

Het fundament van elke club
totstandkoming sportklimaat

Totstandkoming

Deze handreiking is opgesteld door DSP-groep, in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen. Met dank aan een grote groep betrokkenen: landelijke en lokale experts op het thema, adviseurs van sportaanbieders en gemeenten en natuurlijk lokale beleidsmedewerkers zelf. De quotes in deze handreiking komen van deze betrokkenen.

Bezoek ook: pedagogischsportklimaat.nl

De website pedagogischsportklimaat.nl biedt inspirerende artikelen en praktische informatie over een pedagogisch sportklimaat; bedoeld voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, clubkadercoaches, onderzoekers en beleidsmakers bij gemeenten. De informatie is verdeeld over Praktijk, Beleid en Onderzoek. Met daarbij speciale aandacht voor het Jeugdsportkompas; de tool die richting geeft aan een zo optimaal mogelijk pedagogisch sportklimaat.

mockup pedagogisch sportklimaat

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Misschien ook interessant:

Checklist jeugd, armoede, sport en bewegen

De Checklist Jeugd, armoede, sport, bewegen helpt jou als sport- en beweegaanbieder om je aanbod aan te laten sluiten bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

Toolbox Keep Youngsters Involved

Hoe voorkomen we dat jongeren (12-19 jaar) uitvallen in de sport en hoe zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij sport?