Spring naar content

Over het onderzoek

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft 24 jongeren geïnterviewd over sport en bewegen. De bevindingen zijn te lezen in de rapportage Kan ik meedoen? Sport en Bewegen voor iedere jongere. Zij zijn het gesprek aangegaan met de jongeren: hoe denken ze over sport en bewegen? Wat ervaren zij als belemmeringen en hoe kunnen we hen stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen?” Hieruit komt bijvoorbeeld naar voren dat er naast geld ook andere factoren meespelen als reden dat ze nog niet meedoen. Denk aan tijd, persoonlijke belemmeringen of gezondheidsproblematiek.

jongeren voetballen in een voetbalkooi

Verschillen in sport en bewegen naar sociaaleconomisch milieu

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. In deze infographics vind je de meest recente cijfers over het beweeggedrag van kinderen (4 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) van ouders met een laag en hoog gezinsinkomen. In beide infographics wordt weergegeven wat het verschil is in het behalen van de beweegrichtlijn en wekelijkse sportdeelname. Daarnaast worden de verschillen in beweegpatronen weergegeven.

Regelingen voor gezinnen in armoede

Bewegen is belangrijk en gezond voor opgroeiende kinderen. Ze worden er fit van en ontwikkelen hun motoriek. Bewegen heeft ook allerlei positieve effecten op sociaal en emotioneel gebied. Veel gemeenten zetten sport en bewegen daarom in binnen hun armoede- en jeugdbeleid. Werk je met gezinnen die leven in armoede? Dan zijn er veel financiële regelingen voor sport en bewegen beschikbaar. Lees voor meer informatie en praktische tips ook het artikel op Alles Over Sport.

Meer informatie of vragen?

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Infographics Jeugd in Beweging

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.