Spring naar content

Over de inspiratiesheet 

In deze inspiratiesheet, bedoeld voor buurtsport- en cultuurcoaches, lees je wat mogelijke oorzaken zijn voor mensen die leven in armoede. Wat speelt er in hun situatie? Hoe bereik je deze doelgroep? En hoe sluit je met je sport- en beweegaanbod goed aan bij hun leefwereld? 

In de vele praktijkvoorbeelden laten we je zien hoe jij eraan bij kunt dragen dat meer mensen die in armoede leven, mee kunnen doen aan én door sport en bewegen. 

Partners

Deze inspiratiesheet is een initiatief van de partners Brede Regeling Combinatiefuncties met medewerking van partners van de alliantie Sport en Bewegen voor iedereen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft als kennispartner inhoudelijke input geleverd voor deze inspiratiesheet.

logo kenniscentrum sport en bewegen, versie transparant

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.