Spring naar content

Verschillende manieren van meedoen Participatietool voor buurtsport en jongerenwerkactiviteiten

Verschillende manieren

Er zijn verschillende manieren om jeugd te betrekken bij jeugdwerk- en buurtsportsportactiviteiten. Het gaat erom dat je aanpak aansluit bij de jeugd en context waarmee en waarin je werkt. De ene vorm is dus niet per se beter dan de andere.

 • Verantwoordelijk
 • Meebeslissen
 • Meedoen
 • Raadplegen & informeren
 • Georganiseerd aanbod waarnaar wordt verwezen
 • Onbekend aanbod

Voordelen actieve jeugdparticipatie

 • Jeugd haakt minder snel af
 • Jeugd ontwikkelt talenten, vaardigheden en competenties, denk aan het leren organiseren en het formuleren van wensen of doelen
 • Jeugd ontwikkelt zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en contacten
 • Jeugd leert dat haar mening telt en voelt zich meer verbonden in de wijk of bij activiteiten
 • Professionals verruimen hun blikveld (jeugd kijkt anders tegen de wereld aan)
 • Professionals kunnen hun activiteiten (beter) verantwoorden
Zorg voor aansluiting participatietool voor buurtsport en jongerenwerkactiviteiten

Meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik hou me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd en volwassenen door sport en bewegen meer kunnen laten meedoen in de samenleving. Zo ondersteun ik professionals met kennis en advies, onder andere. op het gebied van armoede, sport en bewegen. Verder hou ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Handreiking Versterken van je sportklimaat

Als beleidsadviseur aan de slag met een pedagogisch sportklimaat binnen je gemeente? Deze handreiking biedt praktische richtlijnen, inzichten en inspiratie om concrete stappen te zetten richting sportaanbieders en zo voor alle deelnemers een optimaal jeugdsportklimaat te creëren.

Checklist jeugd, armoede, sport en bewegen

De Checklist Jeugd, armoede, sport, bewegen helpt jou als sport- en beweegaanbieder om je aanbod aan te laten sluiten bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

Meiden: een wereld te winnen

Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ geeft inzicht in de sport- en beweegbehoefte van meiden met een niet-westerse migratieachtergrond in gezinnen met geldzorgen.