Spring naar content

portretten armoede

Wat lees je in de portretten armoede?

Er wordt vaak gepraat over mensen die in armoede leven. Nog té weinig praten we mét hen. Dus hoe weten we dan wat er speelt in hun leefwereld? In onze portretten armoede komen deze jeugdigen en volwassenen zelf aan het woord. Je krijgt dieper inzicht in: Wat speelt er bij hen? Welke belemmeringen ervaren zij in het dagelijks leven? Wat zijn hun gedachten en ervaringen rondom sport en bewegen?

Hoe gebruik je de portretten in je werk?

De portretten laten je zien hoe complex de dagelijkse realiteit van mensen met weinig leefgeld is. Als we kansenongelijkheid in de sport aan willen pakken, moeten we goed aansluiten bij hun leefwereld. Bespreek deze portretten met jouw collega’s van sport-, armoede- en/of jeugdbeleid. Herkennen jullie de verhalen? Leg de portretten eens naast jullie huidige beleid. Waar is ruimte voor verbetering?

vergrootglas

Meer inspiratie

Video’s armoede

Bekijk ook de videoreeks ‘Armoede en sport’. Hierin vertellen Riane Kuzee-Hoogeveen, Alex Schepel en Lilith Smidts-Lefever wat er speelt achter de voordeuren van mensen in armoede.

inspiratiesheet kan ik meedoen voor mensen in armoede

Inspiratiesheet ‘Kan ik meedoen?’

In de inpsiratiesheet ‘Kan ik meedoen?’ vertellen 24 jongeren die in armoede opgroeien welke belemmeringen zij ervaren en hoe we hen kunnen stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen. Ook deze kennis kun je gebruiken om lokaal beleid aan te scherpen.

Jeugd in beweging: verschillen naar sociaaleconomisch milieu

In de infographics ‘Jeugd in Beweging’ vind je recente cijfers over het beweeggedrag van kinderen (4 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) van ouders met een laag en hoog gezinsinkomen. Wat blijkt? Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen nemen minder deel aan sport. Daarnaast bewegen deze jongeren ook minder dan hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hoger inkomen. De portretten armoede illustreren het verhaal achter deze cijfers.

kinder in armoede spelen met een bal

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?'

Lees de conclusies uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen?’ (2021), over de sport- en beweegdeelname van jeugd uit verschillende sociaaleconomische milieus.