Spring naar content

Toolkit

Bij het project is een toolkit met producten samengesteld. Deze toolkit bevat:

  • Een infographic waarin de hoofdlijnen van het thema worden afgebeeld;
  • Een factsheet waarin de 14 factoren van uitval in sport worden behandeld;
  • Een kaartspel met werkzame, praktische tips, aanwijzingen en oefeningen om jongeren betrokken te houden bij sport, de sportclub of binnen je trainingen. De kaarten behandelen 14 verschillende factoren, variërend van autonomie (hoe zorg je dat jongeren een gevoel van vrijheid krijgen) tot verwachtingen (fysiek, mentaal en sociaal) vanuit de sportclub, de trainer en de jongere;
  • De methodieken/ spelregels van het kaartspel.
  • Manual
  • Achtergrondinformatie van het project 
  • Filmpjes en web clips

Op ons YouTubekanaal leggen verschillende jongeren uit wat sport voor hen betekent en hoe ze gemotiveerd blijven. 

Kijk en luister naar hun persoonlijke motivatie!

De producten van het project zijn ontworpen voor professionals in de sport die met jongeren en jongvolwassenen werken, zoals coaches en trainers, commissieleden, verenigingsondersteuners. Ook voor sportclubs biedt het project handvatten om jongeren te (blijven) motiveren, het jeugdbeleid te verbeteren en een sportclub-actieplan op te stellen.

Wil je meer weten over het project Keep Youngsters Involved? Neem contact met ons op! Neem contact op met Dorien Dijk.

Dorien Dijk

  • Specialist

Ik werk binnen de thema’s Vaardig in Bewegen en Sociaal Veilig Sporten vooral op één doelgroep. En dat is jeugd. Zo draag ik bij aan een optimaal pedagogisch sportklimaat, goed sportbestuur, binden en behouden jongeren bij sport, maar ook bij in en om de school bewegen bij PO, VO, MBO en speciaal onderwijs. Verder ben ik betrokken bij de aanpak Gezonde School en heb ik naast nationale samenwerkingen ook ervaring bij internationale projecten. 

Misschien ook interessant:

Checklist – Jeugd – Armoede – Sport – Bewegen

De checklist beschrijft succesfactoren, ofwel ‘werkzame elementen’, van erkende sport- en beweeginterventies die zich richten op kinderen en jongeren in gezinnen met een laag inkomen

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Checklist jeugd overgewicht

De checklist helpt interventie-eigenaren om te zien wat werkt bij sportaanbod voor jongeren met overgewicht.