Spring naar content

Waarover gaan de kindportretten?

Er wordt vaak over kinderen, jongeren en hun ouders gepraat die in armoede leven. Nog té weinig wordt er met hen gepraat. Dus hoe weten we dan wat er speelt in de leefwereld van deze groep? De kindportretten zijn opgesteld om te laten zien hoe complex de dagelijkse realiteit van gezinnen met geldzorgen is. Er is gesproken met jongeren en hun ouder(s) en hun verhaal is hier opgetekend. Als we kansenongelijkheid in de sport aan willen pakken, moeten we beter aansluiten bij hun leefwereld.

Wat willen jongeren: ‘Kan ik meedoen?’

Naast deze kindportretten zijn er nog 24 jongeren die in armoede opgroeien geïnterviewd over sport en bewegen. Hen is gevraagd hoe ze over sport en bewegen denken. Wat ervaren zij als belemmeringen en hoe kunnen we hen stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen?” Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat er naast geld ook andere factoren meespelen als reden dat ze nog niet meedoen. Denk aan tijd, persoonlijke belemmeringen of gezondheidsproblematiek. Meer weten? Lees hier meer over het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere.’

Verschillen in sport en bewegen naar sociaaleconomisch milieu

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op hun sport- en beweeggedrag. In deze infographics vind je de meest recente cijfers over het beweeggedrag van kinderen (4 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) van ouders met een laag en hoog gezinsinkomen. In beide infographics wordt weergegeven wat het verschil is in het behalen van de beweegrichtlijn en wekelijkse sportdeelname. Daarnaast worden de verschillen in beweegpatronen weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen minder deelnemen aan sport. Daarnaast bewegen de jongeren ook minder dan hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hoger inkomen. Deze kindportretten illustreren het verhaal achter de cijfers. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jamilla Vervoort

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

  • Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Onderzoek 'Kan ik Meedoen?'

Lees de conclusies uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen?’ (2021), over de sport- en beweegdeelname van jeugd uit verschillende sociaaleconomische milieus.