Spring naar content

Vijf pijlers

Met behulp van praktijkprofessionals zijn er 45 tipkaarten ontwikkeld. Deze tipkaarten zijn vooral gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar en beschrijven op een praktische manier hoe je kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen kunt bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten. Je vindt bijvoorbeeld tips over bouwen aan vertrouwen, omgaan met ouders en kinderen aanspreken op negatief gedrag.

  • De tipkaarten zijn ingedeeld in vijf pijlers:
  1. Tips voor de begeleiding
  2. Tips voor de fysieke omgeving
  3. Tips voor de sociale omgeving
  4. Tips gericht op maatwerk
  5. Tips gericht op empowerment
voorbeelden tipkaarten jeugd armoede sport

Voor wie zijn de tipkaarten bedoeld?

De tipkaarten zijn bedoeld voor buurtsportcoaches, trainers en coaches van sportverenigingen. 

Wat betekent sporten en bewegen voor jongeren zelf?

Bekijk hun reactie in verschillende video’s waarin zij vertellen over de drempels (denk aan gebrek aan middelen, vertrouwen en frustratie) die zij overwonnen hebben om te kunnen (blijven) sporten.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Misschien ook interessant:

Checklist jeugd overgewicht

De checklist helpt interventie-eigenaren om te zien wat werkt bij sportaanbod voor jongeren met overgewicht.

Checklist jeugd, armoede, sport en bewegen

De Checklist Jeugd, armoede, sport, bewegen helpt jou als sport- en beweegaanbieder om je aanbod aan te laten sluiten bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.