Spring naar content

Met behulp van praktijkprofessionals zijn er 45 tipkaarten ontwikkeld. Deze tipkaarten zijn vooral gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar en beschrijven op een praktische manier hoe je kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen kunt bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten. Je vindt bijvoorbeeld tips over bouwen aan vertrouwen, omgaan met ouders en kinderen aanspreken op negatief gedrag.

De tipkaarten zijn ingedeeld in vijf pijlers:

  1. Tips voor de begeleiding
  2. Tips voor de fysieke omgeving
  3. Tips voor de sociale omgeving
  4. Tips gericht op maatwerk
  5. Tips gericht op empowerment
Tipkaartjes nieuw - versie juli 2020

Voor wie zijn de tipkaarten bedoeld?

De tipkaarten zijn bedoeld voor buurtsportcoaches, trainers en coaches van sportverenigingen. 

Wat betekent sporten en bewegen voor jongeren zelf?

Bekijk hun reactie in verschillende video’s waarin zij vertellen over de drempels (denk aan gebrek aan middelen, vertrouwen en frustratie) die zij overwonnen hebben om te kunnen (blijven) sporten.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Laura Butselaar

  • Specialist

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het onderhouden van onze relatie met gemeenten (de noordelijke provincies) en de rijksoverheid. Zo krijgen wij inzicht in de lokale praktijk, halen wij de vragen op. En anderzijds ben ik beschikbaar om kennis van ons kenniscentrum door te geven aan de gemeenten. Dit kan in een persoonlijk adviesgesprek of bijvoorbeeld met een training of workshop.

Misschien ook interessant:

Checklist – Jeugd – Armoede – Sport – Bewegen

De checklist beschrijft succesfactoren, ofwel ‘werkzame elementen’, van erkende sport- en beweeginterventies die zich richten op kinderen en jongeren in gezinnen met een laag inkomen

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.