Spring naar content

Zoals vastgesteld in de Sectorale Routekaart staan gemeenten voor de uitdaging om het maatschappelijk vastgoed, waaronder de sportaccommodaties,  de komende jaren te verduurzamen. Ter ondersteuning heeft RVO de ‘Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe je komt tot een concreet verduurzamingsprogramma. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft als hulpmiddel een toelichting hierop ontwikkeld, waarbij we inzoomen op de sportaccommodaties.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Karin van der Maat

  • Accountmanager

Het thema Waarde van Sport en Bewegen past helemaal bij mijn opleiding bedrijfseconomie, eerdere werkervaring bij sport- en onderzoeksorganisaties en interesse. Ik heb vooral ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten, sportorganisaties en -verenigingen bij probleemanalyses, onderzoek en organisatie- en beleidsontwikkeling.

Misschien ook interessant:

Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties

Wanneer je een sportaccommodatie wil verduurzamen, kun je gebruik maken van subsidies. Welke zijn van toepassing op jouw situatie?

Stappenplan Verduurzaming Sportverenigingen

Het stappenplan over hoe je van het verduurzamen van je sportaccommodatie een succesvol project maakt, is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor bestuurders of vrijwilligers van sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.

Rapport: De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (Ecorys)

Rapport: De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (Ecorys) Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van sport en…