Spring naar content

Zoals vastgesteld in de Sectorale Routekaart staan gemeenten voor de uitdaging om het maatschappelijk vastgoed, waaronder de sportaccommodaties,  de komende jaren te verduurzamen. Ter ondersteuning heeft RVO de ‘Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe je komt tot een concreet verduurzamingsprogramma. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft als hulpmiddel een toelichting hierop ontwikkeld, waarbij we inzoomen op de sportaccommodaties.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Geen items gevonden

Misschien ook interessant:

Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties

Wanneer je een sportaccommodatie wil verduurzamen, kun je gebruik maken van subsidies. Welke zijn van toepassing op jouw situatie?

Stappenplan Verduurzaming Sportverenigingen

Het stappenplan over hoe je van het verduurzamen van je sportaccommodatie een succesvol project maakt, is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor bestuurders of vrijwilligers van sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.