Spring naar content

Zoals vastgesteld in de Sectorale Routekaart staan gemeenten voor de uitdaging om het maatschappelijk vastgoed, waaronder de sportaccommodaties,  de komende jaren te verduurzamen. Ter ondersteuning heeft RVO de ‘Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe je komt tot een concreet verduurzamingsprogramma. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft als hulpmiddel een toelichting hierop ontwikkeld, waarbij we inzoomen op de sportaccommodaties.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Ilja van Holsteijn

Manager Waarde van sport en bewegen

Sport en bewegen is voor mij van grote waarde. Of het nu gaat om mijn eigen fysieke en mentale gezondheid of de sociale contacten die ik opdoe met het sporten. Met mijn team helpen we professionals met het verduurzamen van de sportinfrastructuur, het beweegvriendelijk inrichten van de leefomgeving en maken we de sociaal-economische waarde van sport en bewegen inzichtelijk en toepasbaar. 

Misschien ook interessant:

Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties

Wanneer je een sportaccommodatie wil verduurzamen, kun je gebruik maken van subsidies. Welke zijn van toepassing op jouw situatie?

Stappenplan Verduurzaming Sportverenigingen

Het stappenplan over hoe je van het verduurzamen van je sportaccommodatie een succesvol project maakt, is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor bestuurders of vrijwilligers van sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.