Spring naar content

Gerichte aanpak nodig

Onderzoek laat zien dat bij 65-plussers specifieke belemmeringen spelen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Dat vraagt om een gerichte aanpak om deze doelgroep in beweging te krijgen. Naast fysieke beperkingen spelen belemmeringen op individueel en sociaal vlak. Daarnaast is het belangrijk dat het sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep. De diversiteit binnen de groep 65-plussers vraagt daarbij om aanbod op maat. Ook zijn er randvoorwaarden waar je als gemeente rekening mee kunt houden. De whitepaper 65+ in gemeentelijk beleid geeft inzicht in hoe je als gemeente sport– en beweegdeelname onder 65-plussers kunt bevorderen.

Laat je inspireren

Samen met het Mulier Instituut vroegen we beleidsmedewerkers en uitvoerders bij twaalf gemeenten naar hun ervaringen. De opbrengsten van deze interviews vormen, ondersteund door wetenschappelijke kennis, de inhoudelijke basis voor deze whitepaper.

Lees waarom en hoe 65-plussers prioriteit krijgen vanuit beleid van de gemeente Alkmaar en Waalwijk. Hoe binnen de gemeente Smallingerland integraal wordt samengewerkt aan gezondheidsbeleid waar bewegen onderdeel van uitmaakt. Ontdek hoe gemeente Wageningen de Gezondheidsmonitor gebruikt om de effectiviteit van beweegbeleid te monitoren en hoe gemeente Bodegraven-Reeuwijk inspeelt op de behoeften van de doelgroep bij het creëren van passend aanbod.

Een goed voorbeeld delen?

We zijn altijd op zoek naar goede voorbeelden om andere gemeenten mee te inspireren. Heb jij een voorbeeld van hoe jullie er binnen jullie gemeente in slagen 65-plussers meer te laten sporten en bewegen? Neem contact op met onze experts.

voorbeeld spier en botversterkende oefeningen

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

rinske bakker

Rinske Bakker

Specialist

Sporten en bewegen kan veel voor mensen betekenen. Naast de positieve lichamelijke effecten zijn de sociale voordelen groot en misschien nog wel belangrijker. Door samen te bewegen leer je mensen kennen, werk je met anderen samen en verleg je je eigen grenzen. Het zorgt er op latere leeftijd voor dat je je minder eenzaam voelt en langer zelfredzaam blijft. Het is mijn passie om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan sport en bewegen om deze effecten te ervaren.

Misschien ook interessant:

Inspiratiesheets 65+ in beweging

Hoe zorg je er als buurtsportcoach voor dat jouw aanbod aansluit bij de wensen en behoefte van 65-plussers? Lees de succesfactoren.

Human Capital Model

Ken je de 80 effecten van sport- en beweegactiviteiten al?

Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid

De Monitoring- en Evaluatiewijzer (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg en tips voor monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.