Spring naar content

Aan de slag met het stimuleren van bewegen bij jonge kinderen?

Gebruik de infographic en ontdek dat veel en gevarieerd bewegen leuk is én op veel manieren kan.

Beweegadvies 0-4 jarigen

Regelmatig bewegen en langdurig stilzitten beperken is belangrijk voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen. Het was al bekend dat meer beweging tot gezondheidswinst kan leiden, maar voor kinderen jonger dan 4 jaar ontbreken concrete beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert om naast de bestaande Nederlandse beweegrichtlijnen – die gelden vanaf 4 jaar – gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

baby en bal

Gezondheidsraad volgt richtlijnen WHO

Er is beperkt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewegen en gezondheid bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Uit de beschikbare onderzoeksgegevens blijkt dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en ontwikkeling. Dit is te beperkt om kwantitatieve richtlijnen uit af te kunnen leiden, de Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen. In afwachting daarvan bieden de internationale richtlijnen van de WHO houvast aan bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. De WHO heeft gebruikgemaakt van deskundigen om toch tot kwantitatieve beweegadviezen te komen. Het beweegadvies is gericht op gezonde kinderen. Studies die specifiek zijn uitgevoerd bij kinderen met chronische ziekten, beperkingen, of ontwikkelingsachterstanden zijn hierbij uitgesloten.

Beweegadvies per leeftijd

Beweegadvies voor kinderen onder de 1 jaar:

Meerdere keren per dag op verschillende manieren lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld door met het kind op de grond te spelen. Als het kind nog niet mobiel is, breng het dan tijdens die activiteiten in buikligging, in totaal ten minste 30 minuten.*

*Kanttekening: deze WHO-richtlijn kan volgens de commissie voor hele jonge kinderen (jonger dan 6 maanden) minder goed uitvoerbaar zijn.

Beweegadvies voor kinderen van 1 jaar:

Elke dag 180 minuten lichamelijke activiteit, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. Dit kan met verschillende activiteiten verspreid over de dag, waarbij meer beweging beter is.

Beweegadvies voor kinderen van 2 jaar:

Elke dag 180 minuten lichamelijke activiteit, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. Dit kan met verschillende activiteiten verspreid over de dag, waarbij meer beweging beter is.

Beweegadvies voor kinderen van 3 jaar:

Elke dag 180 minuten lichamelijke activiteit, waarvan minstens 60 minuten matig tot zwaar intensief. Dit kan met verschillende activiteiten verspreid over de dag, waarbij meer beweging beter is.

buitenspelende kindjes

Wat betreft zitgedrag geldt voor kinderen onder de 4 jaar:

  • Geen lange periodes stil laten zitten, niet langer dan 60 minuten per keer in hun bewegingsvrijheid beperken, bijvoorbeeld door ‘vastzetten’ (in een stoeltje)
  • Voor kinderen van 2 en 3 jaar is het advies om beeldschermtijd te beperken tot één uur per dag, minder is beter. Voor kinderen van 0 en 1 jaar wordt beeldschermtijd afgeraden.

Vandaag de dag zijn digitale media niet meer weg te denken uit ons leven. Zorg voor een gezonde balans tussen bewegen én stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media. Dit visiestuk, opgesteld samen met Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid, helpt jou op weg.

In dit verdiepende artikel vind je meer informatie over de achtergrond van het beweegadvies. Hoe kwam dit tot stand? Welke rol kun je als professional spelen in het stimuleren van bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters bewegen?

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Chantal-van-den-Thillart

Chantal van den Thillart

Specialist

Bewegen, dat is leuk én gezond. Dit heb ik zelf altijd zo ervaren en dit wil ik graag overdragen aan de professionals waar ik mee werk. Dat doe ik door zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften vanuit het veld en wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische tools en handvatten. Ik probeer professionals te stimuleren, te enthousiasmeren en zo goed mogelijk te ondersteunen om jonge kinderen, in de leeftijdscategorie 0-4 jaar, meer te laten bewegen.

Misschien ook interessant:

Nut en Noodzaak

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar waar heeft bewegen precies effect op bij kinderen en hoe bespreek je dit met ouders?

Mini-learning motorische ontwikkeling

Benieuwd hoe je met bewegen de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen stimuleert? Ontdek het in de Mini-learning