Spring naar content

Online Kenniscafé ‘Gelijkspel voor vrouwen en mannen: winst voor iedereen’

Ongelijkwaardigheid in de sport: op welke domeinen zien we dat in Nederland vrouwen en meisjes achterblijven? Zijn er wel gelijke kansen in (top)sportdeelname, in de organisatie van sport, in communicatie en beeldvorming, in gelijke behandeling en betaling en in een veilige sportomgeving? En zo niet: is dat dan alleen een vrouwenprobleem? Of is het tijd om gezamenlijk bouwstenen te verzamelen voor beleid van overheden en sportorganisaties dat meer gendergelijkheid in de sport nastreeft? Op welke thema’s zit energie om tot positieve veranderingen te komen?

Vragen waarover we in discussie gaan op maandagmiddag 4 december met sprekers, panelleden en gasten. Welkom bij het online Kenniscafé ‘Gelijkspel voor vrouwen en mannen; winst voor iedereen?’’! 

Barbara Barend interviewt spraakmakende gasten
Onder leiding van Barbara Barend schuiven spraakmakende professionals aan tafel aan. Van Emine Bozkurt (voorzitter expertgroep Europese Commissie), dr. Agnes Elling (senior onderzoeker bij Mulier Instituut) tot aan NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen, voetbalcoach Hesterine de Reus en directeur Niels Meijer van de Cruyff Foundation. Allemaal met één doel: achterhalen hoe we in Nederland ‘gelijkspel’ in de sport voor meiden en vrouwen verder kunnen bevorderen. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen houdt dit interactieve evenement in Utrecht met genodigden die hierin een rol spelen. Het kenniscafé wordt vervolgens live gestreamd zodat ook jij kunt deelnemen! 

Het Kenniscafé ‘Gelijkspel’ wordt voorbereid in samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS, NOC*NSF en het Mulier Instituut. De Emancipatienota 2022-2025, de aanbevelingen van een topexpertgroep van de Europese Commissie* en Sportakkoord II zijn de aanknopingspunten voor de vraag of het tijd is voor nieuw Nederlands specifiek genderbeleid in sport en bewegen. 

Vragen?
Neem contact op met Jacqueline Kronenburg.

Terugkijken?

  • Emine Bozkurt (voorzitter expertgroep Europese Commissie) over de aanbevelingen gendergelijkheid in de sport
  • Onderzoeker dr. Agnes Elling (Mulier Instituut) over relevante onderzoeksresultaten over vrouwen in de sport
  • De praktijk aan het woord: hoe werken sportorganisaties zelf aan meer gelijke kansen voor meiden en vrouwen?
Paneldiscussie met stellingen over:
  • Participatie (Niels Meijer, directeur Cruyff Foundation)
  • Vrouwelijk leiderschap ( Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF)
  • Rol van coaches/trainers (spreker n.t.b.)
  • Economische en sociale factoren (spreker namens Ik ben V)
  • Topsportperspectief (Inge Janssen, voorzitter atletencommissie NOC*NSF)

Sprekers
Barbara Barend

Barbara Barend is de presentator van dit kenniscafé. Barbara Barend (1974) is oprichter van het succesvolle sportmagazine ‘Helden’, waaraan ze nog steeds verbonden is. Ze nam dit jaar het initiatief voor de beweging ‘Ik ben V’, die opkomt voor betere kansen voor vrouwen en meisjes in voetbal. Zelf speelde ze in haar jeugd voor het Nederlands meisjeselftal voetbal en werd ze districtskampioen tennis van Amsterdam. Na een studie Business Administration in de VS begon in 1994 haar  journalistieke carrière, met o.a. columns voor het Parool en presentatie van sportprogramma’s bij AT5, NPO, SBS6 en FOX Sports Eredivisie Live.  Daarnaast is ze actief als gastspreker, studiogast en dagvoorzitter. Ze is initiatiefnemer van Project Comeback, ontstaan in coronatijd. Topsporters en jongerencoaches inspireren ‘on tour’ jongeren om open te zijn over mentale problematiek en om te ontdekken welke rol sport kan spelen in hun leven.


Agnes Elling

Agnes Elling is clusterhoofd Deelname, Inclusie & Gezondheid bij het Mulier Instituut en verricht al meer dan 30 jaar onderzoek op het gebied van gender(on)gelijkheid en sport. Naast het volgen van man/vrouw verschillen in sportgedrag (in intersecties met o.a. migratieachtergrond en seksuele oriëntatie) doet zij onderzoek naar genderongelijkheid en gendergerelateerd grensoverschrijdend gedrag in leiderschapsposities en in de topsport.


Niels Meijer

Niels Meijer is CEO van de Johan Cruyff Foundation dat wereldwijd impactvolle sport-
en spelprojecten realiseert, met een focus op kinderen en jongeren voor wie sport niet
vanzelfsprekend is. Niels is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Basketball Bond.
Hij is van oorsprong fysiotherapeut en heeft na zijn basketbalcarrière de Master in
Sport Management gestudeerd aan het Johan Cruyff Institute.
Hij is initiatiefnemer van de Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS).


Emine Bozkurt

Emine Bozkurt is voorzitter van EU High Level Group on Gender Equality in Sport. Deze belangrijke expertgroep heeft voorstellen gedaan aan de Commissie, de lidstaten en de sportbeweging voor toekomstige acties op het gebied van gendergelijkheid in de sport.
Ze is adviseur van de Nederlandse regeringscommissaris tegen discriminatie en racisme.
Als voormalig lid van het Europees Parlement (2004-2014) namens Nederland heeft Emine Bozkurt gewerkt aan burgerrechten, waaronder vrouwenrechten, ook in de sport.


Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg is sinds 2019 voorzitter van NOC*NSF. Ze is lid van de IOC-commissie Olympism365 en van de European Games coordinatiecommissie. Ze is lid van de jury van de Vrouw en Sportprijs. Ooit zelf jeugdinternational handbal; nu voorzitter van de stichting Sporthal Hellas van de gelijknamige tophandbalclub in Den Haag.


Inge Janssen

Olympiër Inge Janssen is in 2022 gekozen tot voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF. De voormalige wereldkampioen in de dubbelvier volgde daarmee Hinkelien Schreuder op die 12 jaar de voorzittersrol vervulde. Janssen heeft lang deel uitgemaakt van de atletencommissie van de roeibond. In het dagelijks leven is ze nu adviseur gezonde leefomgeving bij de gemeente Utrecht.


Dorien Tenhaeff

Dorien Tenhaeff is (internationaal) projectleider binnen het Team Sportontwikkeling bij de Nevobo. In de afgelopen jaren heeft zij verschillende nationale en internationale projecten geleid op het gebied van de Development of Sport en Sport for Development. Met de eerdere Erasmus+ projecten World2Win en Volleyball4All, en nu het We Lead Volleyball Together project, heeft Dorien ervaring in EU-projecten opstellen en aanvragen in samenwerking met diverse nationale en international organisaties die gaan over management en technische ontwikkelingen, breedtesport en women empowerment thema’s.

Jeremy Olivier

Jeremy Olivier is een singer-songwriter uit Kaapstad, die momenteel in Nederland woont. Hij heeft opgetreden met internationale artiesten zoals George Benson en Daniel Bedingfield en de Zuid-Afrikaanse formatie Ladysmith Black Mambazo. In 2016 was hij finalist bij The Voice in Zuid-Afrika. Hij brengt als solo-artiest ook eigen albums uit; het meest recente is ‘Where the lights get in’.

Jurryt van de Vooren

Jurryt van de Vooren is specialist in sporterfgoed. Hij is eigenaar van de website Sportgeschiedenis.nl. Hij zal een column uitspreken over vrouwen in de sport in Nederland, uiteraard vanuit historisch perspectief.

Marijke Fleuren

Marijke heeft zich onder meer ingezet voor gendergelijkheid als president van de Europese Hockey Federatie en lid van het uitvoerend bestuur van de Internationale Hockey Federatie (FIH). Daarnaast is ze meer dan zeven jaar lid geweest van de IOC-commissie Women in Sport. Bij haar afscheid is ze benoemd tot honorary president van Eurohockey.

Tijdens de General Assembly van het Europees Olympisch Comité (EOC) is zij in oktober 2023 geëerd met de EOC Laurel Award. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die opmerkelijke bijdragen hebben geleverd aan de bevordering en ontwikkeling van sport. De erkenning komt voor Marijke als beloning voor haar jarenlange toewijding aan gendergelijkheid, de rol van vrouwen in de sport en haar inzet voor sport in Europa en wereldwijd. Ze is de tweede Nederlander die deze award heeft gekregen, na André Bolhuis.

Hesterine de Reus

Hesterine de Reus, internationaal betaald voetbalcoach, zet zich in als ambassadeur van de beweging Ik ben V.

Al heel jong ondervond ze ongelijkheid en vooringenomenheid in de voetballerij.

Voetballen wilde ze en ze sloot zich aan bij een voetbalclub. Ze werd met enthousiasme ontvangen. Kort haar en branieachtig, men dacht dat ze een jongetje was. Maar uiteindelijk mocht ze niet meedoen, want voetballen was een jongenssport.

Volhardend als ze was, bleef ze terugkomen en gelukkig….al na twee jaar werd ze uiteindelijk toegelaten. Nog steeds een meisje met kort haar, maar nu met meer branie.

Die volhardendheid, de liefde voor de sport en de ervaring die ze tijdens haar werkzame leven in de voetballerij ondervond als het gaat om ongelijkheid en vooringenomenheid, heeft haar gebracht waar ze nu is: rijk aan ervaring en mooie beelden die ze door haar reis in de wereld heeft opgedaan.

Nu meer positief gestemd, maar nog steeds niet tevreden als het gaat om gelijke kansen bij vrouwen en mannen in de sport.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Ministerie van VWS


Mulier Instituut

Praktische informatie

Datum: 4 december 2023
Tijd: 15:00 - 17:15 uur

Adres:
online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement