Spring naar content

Maak ruimte voor vrouwen en meiden

Hoe inclusief is de openbare ruimte? Minder dan je in eerste instantie denkt. Kijk je verder, dan zie je een ruimtelijk onderscheid tussen jongens en meiden. Meiden en vrouwen maken op een andere manier gebruik van de openbare ruimte dan jongens en mannen. En niet onbelangrijk: ze zijn minder vaak buiten om te sporten en bewegen. Wat zijn hier de achterliggende oorzaken van en hoe kunnen we dit oplossen?

In dit webinar delen diverse sprekers, waaronder Gerben Helleman, hun inspirerende visie en praktijkvoorbeelden. We sluiten af met een paneldiscussie waarbij kansen en uitdagingen aan bod komen. Laat je inspireren en meld je aan!

Voor wie?
Beleidsmedewerkers, adviseurs lokale sport, adviseurs ruimtelijke ordening.

Vragen?
Neem contact op met Jeroen Hoyng of Dianne Scholte.

We starten met het welkomstwoord. Jeroen Hoyng geeft een korte introductie van het webinar.
Waarom spelen meiden minder buiten? Hoe hou je rekening met meiden in het ontwerp van speelruimte. Onderzoeker Gerben Helleman vertelt over de achterliggende oorzaken en biedt oplossingen.
Hoe maken vrouwen gebruik van de openbare ruimte? Herinterpretatie van de vertrouwde omgeving is nodig, waarbij visionair denken geen luxe is maar noodzaak. Landschapsarchitect Sandra Schuit deelt haar inzichten.
We sluiten het webinar af met een paneldiscussie met Annemiek Molster (LOOP!), Sybille Püttman (TiO) en Firdaouss Zoubir (Women make the City). Aan de hand van een aantal stellingen belichten we de belemmeringen en de kansen die er zijn. Elk panellid benadert het vanuit haar eigen perspectief.  Je ontvangt nuttige tips waarmee je direct aan de slag kunt.
Heb je nog vragen? Of wil je nog iets toevoegen aan het webinar?
Ilja van Holsteijn bespreekt een aantal instrumenten die direct inzetbaar zijn.
Sprekers
Gerben Helleman

Gerben Helleman is stadsgeograaf en houdt zich vooral bezig met de manier waarop mensen de gebouwde omgeving gebruiken. Als onderzoeker aan De Haagse Hogeschool onderzoekt hij hoe gebruikers de openbare ruimte ervaren, beleven en invullen. Op dit moment voert hij een tweejarig onderzoek uit naar speelvriendelijke steden om zo meer inzicht te krijgen hoe, waar en waarom basisschoolkinderen buiten spelen.


Sandra Schuit

In mijn werk als landschapsarchitect komen de grote vragen van deze tijd over klimaat, gezondheid, mobiliteit en energie dagelijks aan de orde. Herinterpretatie van de vertrouwde omgeving is nodig, waarbij visionair denken geen luxe is maar noodzaak. Als vanzelf gaat mijn aandacht naar onmisbare en kwetsbare kwaliteiten, zoals goede looproutes in een auto-gedomineerde stad of het belang van bomen in een versteende omgeving.

Het omringende landschap levert altijd veel inspiratie en de wortels van de geschiedenis vertellen ons waarop we voort kunnen bouwen. Bomen, planten, water, en zo min mogelijk stenen, daarmee werk ik.


Firdaouss Zoubir

Firdaouss is spreker vanuit Women make the City en daarnaast sportmakelaar in Amsterdam West. WomenMakeTheCity staat voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dit doen zij door te adviseren over het beleid op de fysieke en sociale leefomgeving van Amsterdam vanuit intersectioneel feministisch perspectief.


Annemiek Molster

Annemieke Molster is stedenbouwkundige en werkt met haar bureau Molster stedenbouw aan diverse onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Bijzonder aan haar werk is dat ze theorie en beleid weet te koppelen aan concrete ontwerpen voor de inrichting van de stad als geheel en de straat in het bijzonder. Hierbij horen ook thema’s als beweegvriendelijke omgeving, vergroening van de openbare ruimte en openbare ruimte kunst. 


Sybille Püttmann

Na 15 jaar als docent Lichamelijke Opvoeding op een VO-school in Almere is Sybille in 2002 haar eigen bedrijf Talent in Opleiding gestart. TiO is een sociale onderneming met de focus op sport en gezondheid. Vanuit deze masterstudie Sport- en beweeginnovatie ontwikkelde ze de innovatie Powergirlz in Almere. De missie van Powergirlz is om gelijke beweegkansen voor meisjes te creëren door veilige en inspirerende zones op te zetten waarin meisjes zonder remmingen kunnen sporten en bewegen. Samen met partners start ze in 2023 met het Innovatielab Almere. Dit Innolab (platform) heeft de focus op de ontwikkeling van sociale, urban en technologische oplossingen die aan de missie van TiO een bijdrage gaat leveren.


Jeroen Hoyng

Specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Mijn doel is kennis te verzamelen, te verrijken en te delen, om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Ilja van Holsteijn

Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie.

Waarom is het sport-, speel- en beweeggedrag van tienermeiden anders dan tienerjongens? Wat zijn de belemmeringen voor deze groep meiden? Is de leefomgeving zo vorm te geven dat meer tienermeiden gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.

Hoe ontwerp je een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zodanig dat ook kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een rolstoel of rollator, met dementie of met een auditieve of visuele beperking gestimuleerd worden om buiten te bewegen, sporten en spelen? Je leest het in onze inspiratiegids ‘Buiten bewegen voor iedereen’ over de inclusieve beweegvriendelijke omgeving.

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar hoe zorg je ervoor dat je de openbare buitenruimte zo uitnodigend en inclusief mogelijk inricht? Op onze overzichtspagina vind je tips, inspiratie en handvatten om je verder te helpen.

Wat is de beweegvriendelijke omgeving eigenlijk? Specialist Ilja van Holsteijn legt het je in deze korte video haarfijn uit.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Praktische informatie

Datum: 6 december 2022
Tijd: 14:00 - 15:15 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement