Spring naar content

Meteen aan de slag?

Het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving kun je op verschillende manieren aanpakken. Daarom hebben we een handig overzicht gemaakt voor iedereen die aan de slag wil met het thema. Hierin vind je naast de diverse tools en instrumenten ook een grote hoeveelheid wetenschappelijke kennis, relevante artikelen en voorbeelden uit de praktijk.

Beweegvriendelijke omgeving in het kort

Voor een goede gezondheid is het noodzakelijk dat mensen voldoende bewegen. Een leefomgeving die uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Een beweegvriendelijke omgeving zet namelijk aan tot meer bewegen en draagt bij aan zowel het verminderen van overgewicht als een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast heeft meer lichamelijke beweging door fietsen en lopen in een stedelijke omgeving een positieve werking op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Afstemming hardware, software en orgware

Hoe een beweegvriendelijke omgeving eruitziet, is altijd afhankelijk van de lokale context. Wel bestaat die altijd uit drie componenten: omgeving (hardware), aanbod (software) en de organisatie daarvan (orgware). We spreken pas van een beweegvriendelijke omgeving wanneer alledrie deze elementen goed op elkaar afgestemd zijn. Dit is altijd maatwerk. In het BVO-model hiernaast is de afstemming tussen deze elementen verder uitgewerkt. Het model is ook in het Engels verkrijgbaar.

BVO-model

Buiten bewegen voor iedereen

Hoe ontwerp je een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zodanig dat ook mensen met een rolstoel of rollator, met dementie of met een auditieve of visuele beperking gestimuleerd worden om buiten te bewegen, sporten en spelen? Je leest het op onze inspiratiepagina Inclusieve Beweegvriendelijke Omgeving.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.