Spring naar content

Plezier in bewegen voor ieder kind

Op donderdag 10 december van 9.15 uur tot 15.30 uur organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen, Special Heroes Nederland en Hanzehogeschool Groningen het webinar Plezier in bewegen voor ieder kind. We richten ons tijdens deze online bijeenkomst op kinderen met een motorische en/of gedragsmatige achterstand. Dit omdat zij extra aandacht nodig hebben (en verdienen) om plezier te kunnen beleven.

Elke week sporten ruim twee miljoen kinderen met veel plezier, op school en bij de sportvereniging. Gewoon omdat ze het leuk vinden om samen te sporten, plezier te ervaren aan een spannende wedstrijd of om het gevoel te krijgen dat ze iets kunnen.
Helaas kan niet ieder kind meedoen. Sommigen zijn motorisch niet vaardig genoeg waardoor ze niet goed mee kunnen doen of voortdurend het gevoel van falen hebben. Anderen hebben gedragsproblemen, worden bijvoorbeeld heel snel boos of snappen niet goed hoe ze samen moeten sporten. Hoe bezorg je ook deze groep kinderen plezier in sport en bewegen?

Een groot dilemma voor het kwetsbare kind met motorische en of gedragsmatige problemen is dat het afhankelijk blijft van de ondersteuning of dat de ontwikkeling stagneert. Zonder deze hulp lukt het niet om deel te nemen aan sport en bewegen. Dit kan en moet anders. Tijdens dit webinar laten we ons inspireren door verfrissende ideeën, delen we onze dilemma’s en gaan we gezamenlijk op zoek naar de aanpak die past bij onze situatie.

Wat komt er aan bod?

  • Wat weten we over kinderen met een motorische achterstand?
  • Hoe zorg je ervoor dat ieder kind plezier heeft in jouw sportles? Dat ze het gevoel krijgen iets te leren? Dat ze op een longboard vooruit gaan of dat ze volgens de regels van de activiteit spelen?
  • Hoe geef je als coach een jongere zelfregie en wat betekent dit voor jou als coach?
  • Hoe kun je kinderen passende ondersteuning en zorg bieden?
  • Hoe stimuleer je kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in hun motorische- en sociaal vaardige ontwikkeling?

Voor wie?
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen.

Keuze uit vijf sessies
Er zijn twee rondes met vijf verdiepende sessies. Je kunt dus twee van de vijf sessies bijwonen. Let op, per sessie is een maximum aantal deelnemers van 25. Vol = vol, dus schrijf je snel in!

Bij ‘Programma’ kun je een toelichting lezen op onderstaande sessies.

Sessie 1: Plezier in bewegen voor ieder kind (ronde 1 = volgeboekt!)
Sessie 2: Kidmove: positive coaching (ronde 1 = volgeboekt!)
Sessie 3: Zelfregie bij sporten en bewegen
Sessie 4: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen?
Sessie 5: Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor basisschoolkinderen met een motorische achterstand (ronde 2 = volgeboekt!)

Ontwikkelsessie
Hoe kunnen we Breed Motorische Ontwikkeling geschikt maken voor DCD kinderen/ kinderen met gedragsproblemen? Deze sessie is op uitnodiging. Resultaten uit de sessie worden achteraf met de deelnemers van het webinar gedeeld.

Meedoen?
De bijeenkomst vindt volledig online plaats. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging op het door jou aangegeven e-mailadres, hierin ontvang je de link naar de bijeenkomst. Deze link kun je 10 december aanklikken en dan kom je automatisch in het webinar.

Het boek bestellen?
Speciaal voor deelnemers van het webinar is het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’ voor een gereduceerd tarief verkrijgbaar, te weten €26,- inclusief verzendkosten (in plaats van €31,50 excl. verzendkosten).

Het boek is voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen. Een praktisch leerboek met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken. Het boek bevat informatie over theorieën en methodieken en ruim zestig leskaarten met concrete beweegactiviteiten.

Via info@specialheroes.nl kun je het boek bestellen ovv deelname webinar Plezier in bewegen voor ieder kind. Klik hier om het incassoformulier te vullen en op te sturen en je ontvangt het boek Plezier in bewegen voor ieder kind.

Hoe organiseren we plezier in bewegen voor ieder kind? Vanuit verschillende perspectieven nemen Drie sprekers nemen ons mee.
Bij ‘Programma’ kun je een toelichting lezen op onderstaande sessies. Sessie 1: Plezier in bewegen voor ieder kind (ronde 1 = volgeboekt!) Sessie 2: Kidmove: positive coaching (ronde 1 = volgeboekt!) Sessie 3: Zelfregie bij sporten en bewegen Sessie 4: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen? Sessie 5: Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor basisschoolkinderen met een motorische achterstand Er zijn twee rondes met vijf verdiepende sessies. Je kunt dus twee van de vijf sessies bijwonen. Let op, per sessie is een maximum aantal deelnemers van 25. Vol = vol, dus schrijf je snel in!  
Bij ‘Programma’ kun je een toelichting lezen op onderstaande sessies. Sessie 1: Plezier in bewegen voor ieder kind Sessie 2: Kidmove: positive coaching Sessie 3: Zelfregie bij sporten en bewegen Sessie 4: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen? Sessie 5: Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor basisschoolkinderen met een motorische achterstand (ronde 2 = volgeboekt!) Er zijn twee rondes met vijf verdiepende sessies. Je kunt dus twee van de vijf sessies bijwonen. Let op, per sessie is een maximum aantal deelnemers van 25. Vol = vol, dus schrijf je snel in!
Hoe kunnen we Breed Motorische Ontwikkeling geschikt maken voor DCD kinderen en/of kinderen met gedragsproblemen?  Deze sessie is op uitnodiging en staat gepland van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet om de ‘speelregels’, zoals om de beurt en eerlijk spelen, te begrijpen. Deze kinderen hebben meer begeleiding of ondersteuning nodig om een positieve beleving op te doen bij het sporten en bewegen. Dit leidt tot betere vaardigheden, zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel vlak en meer zelfvertrouwen. In deze workshop maak je kort kennis met de theorie achter impliciet en gedragsmatig leren. Verder dagen we je uit om mee te denken en te oefenen met het creëren van oefenstof waarin impliciet en gedragsmatig leren samenkomen. We hebben er zin in!
Kidmove is een Europees project waarin coaching praktijken in de sport  uit vijf verschillende landen verzameld zijn. In deze workshop nemen we jullie mee langs de verschillende goede voorbeelden die we hebben beschreven en in beeld hebben gebracht. De door Kidmove gepromote werkwijze kan ondersteunen bij uitvalpreventie, maar biedt ook een breder kader voor plezierige deelname aan bewegingssituaties voor iedereen. We zullen gebruik maken van filmmateriaal om visies en theorieën te delen en te bespreken. We maken zoveel mogelijk gebruik van inbreng van de deelnemers aan deze workshop.
Hoe zorg je er voor dat kinderen enthousiast worden en blijven voor de door jou georganiseerde activiteiten. Hoe geef je kinderen de ruimte en mogelijkheden om eigen behoeftes en ideeën in te brengen. Tijdens deze workshop verkennen we aan de hand van bestaande kennis de rol van de begeleider hierbij.
Onderzoek laat zien dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden van belang zijn om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én ook op latere leeftijd. Aan de hand van het invloedrijke wetenschappelijke model van David Stodden kijken we hoe we het beste de motorische vaardigheden kunnen verbeteren bij de jongste jeugd. De nadruk zal hierbinnen liggen bij de relatie tussen fysieke activiteit, zelfwaargenomen competentie en motorische vaardigheid.
Kinderen die voldoende en gevarieerd bewegen, ontwikkelen een betere basis aan motorische vaardigheden. Kinderen die beter kunnen bewegen, hebben meer plezier in bewegen. Als kinderen meer plezier in bewegen hebben, gaan ze vaker bewegen, wat een positief effect heeft op hun gezondheid, maar ook op hun welbevinden en hun zelfvertrouwen. Bovendien groeien fysiek actieve kinderen uit tot fysiek actieve (jong) volwassenen. Kortom, een goede motorische ontwikkeling op jonge leeftijd is een belangrijke bouwsteen in een leven lang gezond blijven en met plezier bewegen. In Amsterdam is daarom de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek ontwikkeld voor kinderen met een motorische achterstand. In de workshop wordt de route besproken en welke uitdagingen er liggen om tot effectieve samenwerking te komen tussen professionals in de school en buiten de school (de zorg), als ook ouders.
Sprekers
Remo Mombarg

Remo is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat sportwetenschappen.


Bert Steenbergen

Bert is hoogleraar binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen). Binnen zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich onder andere op motorische ontwikkeling (typisch en atypisch), participatie, actieve leefstijl en implementatie van onderzoeksresultaten.


Nicolette van Veldhoven

Sinds eind 2014 is Dr. Nicolette Schipper van Veldhoven lector Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat,  aan hogeschool van Windesheim / Calo.

Ze is tevens werkzaam als programmamanager Onderzoek en Innovatie bij het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF).

Voorafgaand aan deze functies was zij o.a. universitair docent aan de Universiteit Utrecht, Vakgroep Pedagogiek, Sectie Sport, Bewegen en Gezondheid. Ze voerde een promotieonderzoek uit naar “Kinderen met astma en bewegen, effecten van een bewegingsprogramma voor kinderen met astma”. Zij heeft veel expertise en ervaring op het terrein van speciale bewegingsprogramma’s voor kinderen ‘die iets hebben’,  sportpedagogiek, training geven, coachen en adviseren


Wim van Gelder

Door de ogen van minder vaardige kinderen ziet ons sport- en beweegaanbod er geheel anders uit dan vanuit het gezichtspunt van talenten.

Motorisch minder vaardige kinderen zijn kwetsbaar in groepen, in hun ontwikkeling en uiteindelijk vaak in hun gezondheid.


Allard Jongsma

Allard is opleider en ontwikkelaar bij special heroes voor het programma “Ik en PA”. Via TrainerLeert.nl geeft hij trainersopleidingen en bijscholingen bij Nevobo en NOC*NSF.  Daarnaast is hij volleybaltrainer op vele niveaus; van starter tot prestatiesporter.


Dayenne L’abée

Dayenne is projectleider bij het lectoraat Bewegen In en Om School van de Hogeschool van Amsterdam (ALO). Met een team van onderzoekers onderzoekt het lectoraat hoe kinderen met een motorische achterstand nog beter worden gesignaleerd en ondersteund met passend aanbod en zorg. Samenwerking en afstemming tussen de betrokken professionals en ouders rondom het kind is ook onderwerp van onderzoek.


Johan Koedijker

Johan is werkzaam bij het Kenniscentrum Sport en Bewegen als specialist op het gebied van Motorische Ontwikkeling.


Jamilla Vervoort

Jamilla is werkzaam bij het Kenniscentrum Sport en Bewegen als specialist op het gebied van Motorische Ontwikkeling.


Simon Leistra

Simon werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen. 


Arjan Pruim

Arjan werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Wouter de Groot

Wouter werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Cor Niks

Cor Niks is opleidingsdocent aan de Calo, Hogeschool Windesheim. Hij heeft zijn ervaring in het veld opgedaan als sportleider/bewegingsagoog, psychomotorisch therapeut en als coach/trainer binnen sportverenigingen.

Paul Verschuur

Paul Verschuur is opleidingsdocent aan de Calo, Hogeschool Windesheim. Hij heeft zijn ervaring in het veld opgedaan als LO docent, psychomotorisch therapeut en als coach/trainer binnen sportverenigingen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.Praktische informatie

Datum: 10 december 2020
Tijd: 09:15 - 15:30 uur

Adres:
online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement