Spring naar content

Plezier in bewegen voor ieder kind

Op donderdag 10 december ‘20 organiseerden Special Heroes Nederland, Hanzehogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport & Bewegen het webinar ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’. Tijdens deze online bijeenkomst hebben we ons gericht op kinderen met een motorische en/of gedragsmatige achterstand. Dit omdat zij extra aandacht nodig hebben (en verdienen) om plezier te kunnen beleven. Het was een dag met inspirerende sprekers en interessante deelsessies. Alle informatie over deze dag vind je terug op deze pagina.

Plenaire opening
Hier kun je de plenaire sessie terugkijken onder leiding van Remo Mombarg met de sprekers Bert Steenbergen, Nicolette van Veldhoven en Wim van Gelder.

Ontwikkelsessies
Samen met vier hogescholen organiseren we ontwikkelsessies als vervolg op het webinar. Hiermee ontwikkelen we kennis door een concreet vraagstuk centraal te stellen. Je kan deze kennis toepassen in het werkveld en zo kinderen plezier laten beleven in sport en bewegen. We houden deelnemers van het webinar op de hoogte van deze sessies en de resultaten.

Vragenlijst
Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over het webinar en stellen het op prijs als je deze vragenlijst wilt invullen. Het duurt slechts enkele minuten en je helpt ons er enorm mee om volgende keer nog beter aan te sluiten bij jouw wensen.

Op de hoogte blijven?
Wil je alle ontwikkelingen blijven volgen, klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief Jeugd van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Om de nieuwsbrief van Special Heroes Nederland te ontvangen, klik je hier.

Hoe organiseren we plezier in bewegen voor ieder kind? Vanuit verschillende perspectieven nemen drie sprekers ons mee.
Bij ‘Programma’ kun je een toelichting lezen op onderstaande sessies. Sessie 1: Plezier in bewegen voor ieder kind Sessie 2: Kidmove: positive coaching Sessie 3: Zelfregie bij sporten en bewegen Sessie 4: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen? Sessie 5: Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor basisschoolkinderen met een motorische achterstand Wegens grote belangstelling zijn op dit moment alle sessies volgeboekt. Wil je (voor één of twee sessies) op de wachtlijst geplaatst worden? Geef dat dan aan in het invulveld op het aanmeldformulier.  Er zijn twee rondes met vijf verdiepende sessies. Je kunt dus twee van de vijf sessies bijwonen. Let op, per sessie is een maximum aantal deelnemers van 25. Vol = vol, dus schrijf je snel in!  
Bij ‘Programma’ kun je een toelichting lezen op onderstaande sessies. Sessie 1: Plezier in bewegen voor ieder kind Sessie 2: Kidmove: positive coaching Sessie 3: Zelfregie bij sporten en bewegen Sessie 4: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van 0-4-jarigen? Sessie 5: Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor basisschoolkinderen met een motorische achterstand Wegens grote belangstelling zijn op dit moment alle sessies volgeboekt. Wil je (voor één of twee sessies) op de wachtlijst geplaatst worden? Geef dat dan aan in het invulveld op het aanmeldformulier.  Er zijn twee rondes met vijf verdiepende sessies. Je kunt dus twee van de vijf sessies bijwonen. Let op, per sessie is een maximum aantal deelnemers van 25. Vol = vol, dus schrijf je snel in!
Hoe kunnen we Breed Motorische Ontwikkeling geschikt maken voor DCD kinderen en/of kinderen met gedragsproblemen?  Deze sessie is op uitnodiging en staat gepland van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet om de ‘speelregels’, zoals om de beurt en eerlijk spelen, te begrijpen. Deze kinderen hebben meer begeleiding of ondersteuning nodig om een positieve beleving op te doen bij het sporten en bewegen. Dit leidt tot betere vaardigheden, zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel vlak en meer zelfvertrouwen. In deze workshop maak je kort kennis met de theorie achter impliciet en gedragsmatig leren. Verder dagen we je uit om mee te denken en te oefenen met het creëren van oefenstof waarin impliciet en gedragsmatig leren samenkomen. We hebben er zin in!
Kidmove is een Europees project waarin coaching praktijken in de sport  uit vijf verschillende landen verzameld zijn. In deze workshop nemen we jullie mee langs de verschillende goede voorbeelden die we hebben beschreven en in beeld hebben gebracht. De door Kidmove gepromote werkwijze kan ondersteunen bij uitvalpreventie, maar biedt ook een breder kader voor plezierige deelname aan bewegingssituaties voor iedereen. We zullen gebruik maken van filmmateriaal om visies en theorieën te delen en te bespreken. We maken zoveel mogelijk gebruik van inbreng van de deelnemers aan deze workshop.
Hoe zorg je er voor dat kinderen enthousiast worden en blijven voor de door jou georganiseerde activiteiten. Hoe geef je kinderen de ruimte en mogelijkheden om eigen behoeftes en ideeën in te brengen. Tijdens deze workshop verkennen we aan de hand van bestaande kennis de rol van de begeleider hierbij.
Onderzoek laat zien dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden van belang zijn om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én ook op latere leeftijd. Aan de hand van het invloedrijke wetenschappelijke model van David Stodden kijken we hoe we het beste de motorische vaardigheden kunnen verbeteren bij de jongste jeugd. De nadruk zal hierbinnen liggen bij de relatie tussen fysieke activiteit, zelfwaargenomen competentie en motorische vaardigheid.
Kinderen die voldoende en gevarieerd bewegen, ontwikkelen een betere basis aan motorische vaardigheden. Kinderen die beter kunnen bewegen, hebben meer plezier in bewegen. Als kinderen meer plezier in bewegen hebben, gaan ze vaker bewegen, wat een positief effect heeft op hun gezondheid, maar ook op hun welbevinden en hun zelfvertrouwen. Bovendien groeien fysiek actieve kinderen uit tot fysiek actieve (jong) volwassenen. Kortom, een goede motorische ontwikkeling op jonge leeftijd is een belangrijke bouwsteen in een leven lang gezond blijven en met plezier bewegen. In Amsterdam is daarom de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek ontwikkeld voor kinderen met een motorische achterstand. In de workshop wordt de route besproken en welke uitdagingen er liggen om tot effectieve samenwerking te komen tussen professionals in de school en buiten de school (de zorg), als ook ouders.
Sprekers
Bert Steenbergen

Bert is hoogleraar binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen). Binnen zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich onder andere op motorische ontwikkeling (typisch en atypisch), participatie, actieve leefstijl en implementatie van onderzoeksresultaten.


Nicolette van Veldhoven

Sinds eind 2014 is Dr. Nicolette Schipper van Veldhoven lector Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat,  aan hogeschool van Windesheim / Calo.

Ze is tevens werkzaam als programmamanager Onderzoek en Innovatie bij het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF).

Voorafgaand aan deze functies was zij o.a. universitair docent aan de Universiteit Utrecht, Vakgroep Pedagogiek, Sectie Sport, Bewegen en Gezondheid. Ze voerde een promotieonderzoek uit naar “Kinderen met astma en bewegen, effecten van een bewegingsprogramma voor kinderen met astma”. Zij heeft veel expertise en ervaring op het terrein van speciale bewegingsprogramma’s voor kinderen ‘die iets hebben’,  sportpedagogiek, training geven, coachen en adviseren


Allard Jongsma

Allard is opleider en ontwikkelaar bij special heroes voor het programma “Ik en PA”. Via TrainerLeert.nl geeft hij trainersopleidingen en bijscholingen bij Nevobo en NOC*NSF.  Daarnaast is hij volleybaltrainer op vele niveaus; van starter tot prestatiesporter.


Dayenne L’abée

Dayenne is projectleider bij het lectoraat Bewegen In en Om School van de Hogeschool van Amsterdam (ALO). Met een team van onderzoekers onderzoekt het lectoraat hoe kinderen met een motorische achterstand nog beter worden gesignaleerd en ondersteund met passend aanbod en zorg. Samenwerking en afstemming tussen de betrokken professionals en ouders rondom het kind is ook onderwerp van onderzoek.


Simon Leistra

Simon werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen. 


Arjan Pruim

Arjan werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Wouter de Groot

Wouter werkt als docent/onderzoeker op het Instituut voor Sportstudies/lectoraat voor Praktijkgerichte Sportwetenschap aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Cor Niks

Cor Niks is opleidingsdocent aan de Calo, Hogeschool Windesheim. Hij heeft zijn ervaring in het veld opgedaan als sportleider/bewegingsagoog, psychomotorisch therapeut en als coach/trainer binnen sportverenigingen.

Paul Verschuur

Paul Verschuur is opleidingsdocent aan de Calo, Hogeschool Windesheim. Hij heeft zijn ervaring in het veld opgedaan als LO docent, psychomotorisch therapeut en als coach/trainer binnen sportverenigingen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.Praktische informatie

Datum: 10 december 2020
Tijd: 09:15 - 15:30 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement