Spring naar content

Hoe ga je met ouders in gesprek over bewegen?

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand.

In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind, zodat je daar in het gesprek op door kunt pakken.
Hoe ga je om met weerstanden en speel je in op drijfveren? En hoe kunnen de Argumentenkaartjes je helpen bij gesprekken met ouders? Tijdens dit interactieve webinar nemen we je hierin mee. We laten zien hoe je de Argumentenkaartjes als professional inzet in de praktijk.

De Argumentenkaartjes zijn ontwikkeld voor professionals die met ouders in gesprek gaan over het sport- en beweeggedrag van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Denk aan professionals in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, basisonderwijs, buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeuten.

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor het webinar.
  • Welkom en introductie op het thema
  • Segmenten van ouders: wat zijn het en wat leert het ons?
    • Communiceren met de segmenten
  • Balans tussen weerstanden en motivatie
  • Hoe speel je in op weerstand?
  • Hoe speel je in op drijfveren?
    • Toelichting Argumentenkaartjes
  • Aan de slag: wat herken je in de praktijk?
Sprekers
Noor Willemsen

Noor Willemsen werkt als specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Haar expertise ligt voornamelijk bij gedragsverandering en beweegstimulering voor jeugd. Daarnaast houdt zij zich bezig met de erkenning van sport- en beweeginterventies en de werkzame elementen binnen deze interventies. Noor is te horen in de sessies ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet..”’ en ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Praktische informatie

Datum: 16 juni 2021
Tijd: 15:00 - 16:00 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement