Spring naar content

Met de argumentenkaartjes start je het gesprek vanuit het perspectief van de ouder. Je laat ouders vertellen wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Bijvoorbeeld nieuwe vriendjes maken of meer zelfvertrouwen krijgen. Daarna kijk je pas welke bijdrage sport en bewegen hier aan kan leveren.

voorbeeld van de argumentenkaartjes

Voor wie zijn de argumentenkaartjes bedoeld?

De argumentenkaartjes zijn bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijs, sport en zorg.

Met de argumentenkaartjes komen mooie gesprekken op gang met ouders. Aan ons de taak om oordeelloos te luisteren en ouders te bekrachtigen in hun rol als opvoeder.

Hoe gebruik je de argumentenkaartjes?

Je kunt de kaartjes inzetten tijdens één op één gesprekken en in groepsverband. Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, tien minuten gesprek of voortgangsgesprek.

Praktijkvoorbeeld

Vraag de ouder een top 3 te selecteren uit de argumentenkaartjes. Vervolgens vraag je waarom deze doelen het belangrijkst zijn voor de ouder en hoe de ouder denkt hier samen met het kind aan te werken. Daarna kun je uitleggen wat sport en bewegen hier aan bij kan dragen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Noor Willemsen

  • Specialist

Mijn expertise ligt voornamelijk bij gedragsverandering en beweegstimulering voor jeugd. Daarnaast houd ik mij bezig met de erkenning van sport- en beweeginterventies en de werkzame elementen binnen deze interventies.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen laten zien hoeveel beweging voldoende is om gezond te blijven.

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om meer te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Sport- en beweeginterventies

Over de sportinterventies en beweeginterventies. Vind hier info voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve en erkende interventie en/of aanpak.