Spring naar content

Met de argumentenkaartjes start je het gesprek met ouders vanuit het perspectief van de ouders. Je vraagt ouders aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Dat kan van alles zijn, zoals het maken van nieuwe vriendjes of meer zelfvertrouwen krijgen. Als dit in kaart is gebracht, kijk je op welke manier sport en bewegen hier een bijdrage aan kan leveren.

voorbeeld van de argumentenkaartjes

Voor wie zijn de argumentenkaartjes bedoeld?

De argumentenkaartjes zijn bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijs, sport en zorg.

Met de argumentenkaartjes komen mooie gesprekken met ouders op gang. Aan ons de taak om oordeelloos te luisteren en ouders te bekrachtigen in hun rol als opvoeder.

Hoe gebruik je de argumentenkaartjes?

Je kunt de kaartjes zowel tijdens een-op-een-gesprekken inzetten als in groepsverband. Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, tienminutengesprek of  voortgangsgesprek.

Praktijkvoorbeeld

Vraag de ouders een top drie te selecteren uit de argumentenkaartjes. Vervolgens vraag je waarom deze doelen het belangrijkst zijn voor hen en hoe de ouders denken hier samen met hun kind aan te werken. Daarna kun je uitleggen wat sport en bewegen hieraan kunnen bijdragen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Noor Willemsen

  • Specialist

Mijn expertise ligt voornamelijk bij gedragsverandering en beweegstimulering voor jeugd. Daarnaast houd ik mij bezig met de erkenning van sport- en beweeginterventies en de werkzame elementen binnen deze interventies.

Rebecca Beck

  • Specialist

Het liefst inspireer en motiveer ik anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ik zet mijn expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ik je verder helpen op het gebied van erkende interventies.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel moet je bewegen? En welke beweging is goed voor je? De Beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om meer te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.