Spring naar content

Met de Argumentenkaartjes start je het gesprek met ouders vanuit het perspectief van de ouders. Je vraagt ouders aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Dat kan van alles zijn, zoals het maken van nieuwe vriendjes of meer zelfvertrouwen krijgen. Als dit in kaart is gebracht, kijk je op welke manier sport en bewegen hier een bijdrage aan kan leveren.

Voor wie zijn de Argumentenkaartjes bedoeld?

De Argumentenkaartjes zijn bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijs, sport en zorg. De gesprekstool wordt al jaren naar tevredenheid gebruikt:

“Een leuk, praktisch middel om samen met ouders een positief gesprek over sport en bewegen aan te gaan!” aldus een jeugdarts.

Voorbeeld van de argumnentenkaartjes

Op bezoek bij de kinderfysiotherapeut

Ryan Beekhuizen zet de Argumentenkaartjes in vanuit zijn rol als kinderfysiotherapeut. Een omgeving waarbij deze gesprekstool uitkomst biedt. Bekijk in deze video hoe de Argumentenkaartjes de basis vormen voor het gesprek over meer bewegen.

Hoe gebruik je de Argumentenkaartjes?

Je kunt de kaartjes zowel tijdens een-op-een-gesprekken inzetten als in groepsverband. Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, tienminutengesprek of  voortgangsgesprek. In de handleiding vind je verschillende werkvormen. Daarnaast wordt bij elk argument uitgelegd op welke manier sport en bewegen bijdraagt aan dit onderwerp. Deze wetenschappelijke onderbouwing biedt jou als professional de juiste kennis om ouders te overtuigen van het belang van bewegen voor hun kind.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jamilla Vervoort

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.