Spring naar content

Met de Argumentenkaartjes start je het gesprek met ouders vanuit het perspectief van de ouders. Je vraagt ouders aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Dat kan van alles zijn, zoals het maken van nieuwe vriendjes of meer zelfvertrouwen krijgen. Als dit in kaart is gebracht, kijk je op welke manier sport en bewegen hier een bijdrage aan kan leveren.

Voorbeeld van de argumnentenkaartjes

Voor wie zijn de Argumentenkaartjes bedoeld?

De Argumentenkaartjes zijn bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijs, sport en zorg. De gesprekstool wordt al jaren naar tevredenheid gebruikt:

“Een leuk, praktisch middel om samen met ouders een positief gesprek over sport en bewegen aan te gaan!” aldus een jeugdarts.

Hoe gebruik je de Argumentenkaartjes?

Je kunt de kaartjes zowel tijdens een-op-een-gesprekken inzetten als in groepsverband. Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, tienminutengesprek of  voortgangsgesprek. In de handleiding vind je verschillende werkvormen. Daarnaast wordt bij elk argument uitgelegd op welke manier sport en bewegen bijdraagt aan dit onderwerp. Deze wetenschappelijke onderbouwing biedt jou als professional de juiste kennis om ouders te overtuigen van het belang van bewegen voor hun kind.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Noor Willemsen

  • Specialist

Als specialist Fit & Gezond ligt mijn expertise op de thema’s gedragsverandering en beweegstimulering in relatie tot een gezonde leefstijl. Ik houd me bezig met het toepassen van kennis over beweeggedrag voor professionals, met als doel mensen te stimuleren meer beweging in hun dag te brengen.

Rebecca Beck

  • Specialist

Het liefst inspireer en motiveer ik anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ik zet mijn expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ik je verder helpen op het gebied van erkende interventies.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.