Spring naar content

Webinar: Bewegen in Positieve Gezondheid

Bewegen en Positieve Gezondheid hangen nauw samen. Maar wélke rol speelt bewegen in de brede benadering van gezondheid? Dus ben je op zoek hoe je als buurtsportcoach of sportbeleidsambtenaar meer verbinding kan maken met de zorg of met het sociale domein? Of wil je als zorgmedewerker weten hoe je bewegen kunt inzetten in relatie met Positieve Gezondheid? Alles Is Gezondheid en Kenniscentrum Sport & Bewegen sluiten de handen ineen om de kansen voor bewegen in het werken met Positieve Gezondheid te laten zien.

In dit webinar willen we je informeren over Positieve Gezondheid in relatie tot de rol van sport en bewegen. Ook inspireren we je met voorbeelden uit de praktijk hoe sport en bewegen wordt ingezet om gezondheid te verbeteren. Tot slot ga je in gesprek met elkaar over wat je nodig hebt om verbindingen tussen sport, bewegen, zorg en welzijn te maken en daarbij de inwoners echt centraal te zetten. Met de input die we ophalen, zetten we in op een vervolg om nog meer kennis te delen over bewegen in Positieve Gezondheid. Wij zien je graag daar!

Voor wie?
Dit webinar is aan de ene kant interessant voor uitvoerders in de sport, zoals buurtsportcoaches, combinatiefunctionaris en medewerkers sportinterventies om te leren hoe je vanuit de Positieve Gezondheid gedachtegoed kan werken. Het webinar is verder interessant voor beleidsmedewerkers sport, maar ook medewerkers van het sociale-, jeugd- en gezondheidsdomein geeft het webinar inzicht hoe je de Positieve Gezondheid gedachtegoed gebruikt en hoe sport en bewegen hier een rol in kan spelen. Medewerkers van een sport/welzijnsorganisatie, sociale wijkteams, zorgprofessionals, leefstijlcoach en fysio- en ergotherapeuten kunnen van dit webinar leren hoe je sport en bewegen kan inzetten om te zorgen voor een Positieve Gezondheid bij de cliënten.

Vragen?
Neem contact op met Femke van der Pal.

We maken kennis met elkaar en nemen je mee in het programma.
Miriam de Kleijn van Alles is Gezondheid geeft de introductie Positieve Gezondheid door vraag: ‘Wat is Positieve Gezondheid, hoe pas je het toe en hoe kan sport en bewegen hier een rol in spelen?’ te beantwoorden.
Femke van der Pal van Kenniscentrum Sport & Bewegen neemt je mee hoe sport en bewegen bijdragen aan een bredere gezondheid door middel van de inzet van het Human Capital Model.
De inspirerende voorbeelden van het ‘Wandelcafé’ en Bewegen op Recept laten zien hoe zij met Positieve Gezondheid en bewegen omgaan. Welke domeinen van Positieve Gezondheid worden beïnvloed met deze programma’s en hoe maak je de connectie tussen verschillende partijen in de zorg, welzijn en sport en bewegen.
Gezond leven doe je samen. Door met elkaar in break-out rooms in gesprek te gaan leren we van elkaar. Wat hebben jullie nodig om de verbinding te maken met de verschillende sectoren? Laat het weten!
We sluiten het webinar af door de uitkomsten van de break-out rooms te bespreken. Wat hebben we van elkaar geleerd? Hoe gaan we vooruit? We eindigen met een energieke afsluiter.
Sprekers
Femke van der Pal

Sport heeft vele voordelen. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen en duidt deze via artikelen, producten, door het organiseren van een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.


Margriet de Jager

Ik geef professionals en organisaties graag inzicht in hun manier van werken, zodat zij een beter antwoord hebben op anders werken, van ziekte en zorg naar gezond: “ hoe dan”. Dat is mijn passie: van visie naar “doen”. Graag geef ik daarbij ondersteuning. Daarvoor kun je mij altijd mailen of bellen.


Miriam de Kleijn

Miriam de Kleijn (MD, PhD) is zelfstandig adviseur op het gebied van gezondheidsvraagstukken en werkt voor Alles is Gezondheid | Institute for Positive Health als adviseur onderzoek. Zij is opgeleid als huisarts en epidemioloog en is lid van de Raad van Toezicht van acht gezondheidscentra in de regio Amsterdam (GAZO) en lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting. Daarnaast is zij voorzitter van het Partnership Stoppen met Roken en van de stichting ‘Keer roken om’.


Julia van Weelden

Julia van Weelden is buurtsportcoach bij SportID Nieuwegein. Ze houdt zich onder andere bezig met Positieve Gezondheid en preventie op het gebied van sport en bewegen. Waaronder het project ‘Bewegen op Recept’ waar ze inwoners die vanuit een zorgprofessional worden doorgestuurd naar passend sport- en beweegaanbod begeleiden.

Nicole Moorman

Nicole houdt zich als onderzoeker bij de HAN bezig met het thema ‘samenwerken aan sociale kwaliteit in de sociale basis’. Daarnaast is zij projectleider van inwonersinitiatief ‘Bendefit’ uit het land van Maas en Waal. Daar haalt ze behoeftes op bij inwoners en zorgt ze samen met hen voor duurzame, gedragen activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners in Druten en West Maas en Waal.

Lucien Thissen

Lucien is naast (bijna) gepensioneerd fysiotherapeut, ook een zeer betrokken inwoner uit Druten. Hij heeft zich ingezet voor bijvoorbeeld de Nationale Diabetes Challenge, maar is inmiddels ook actief om het Sportakkoord handen en voeten te geven en bij Bendefit. Lucien maakt daarbij graag gebruik van zijn kennis en netwerk.

Human Capital Model
De effecten van sport en bewegen zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Het Human Capital Model (gebaseerd op een onderzoek van Richard Bailey en onderzoekers uit 2013) benoemt zo’n 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysiek, emotioneel, sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel. Hiervan heeft Kenniscentrum Sport en Bewegen een interactief model laten maken. Hier vind je omschrijvingen, achtergrondartikelen, relevante interventies of producten en de contactgegevens van experts.

Artikel HCM/ PG
Positieve Gezondheid kijkt breder naar de mens dan alleen ‘aan- of afwezigheid van ziekte’. Het gaat om eigen regie op een zinvol en gezond leven. Ook sport en bewegen dragen daar positief aan bij, weten we via het Human Capital Model van Bailey. Maar hoe overlappen deze beide benaderingen precies?

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Praktische informatie

Datum: 17 mei 2022
Tijd: 10:30 - 12:00 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement