Spring naar content

Hoe werkt het?

Het Human Capital Model bevat ruim 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op kernwaarde. Klik je een bepaald effect aan, dan vind je daar een omschrijving van dat effect, artikelen die uitleg geven, interventies en producten die helpen het effect te bereiken en de contactgegevens van experts die je kunt benaderen voor extra informatie. Rechts onderin het model kun je filteren op een bepaalde doelgroep of de zoekfunctie gebruiken om een bepaald effect te vinden.

De bewijslast van de effecten is met een kleur aangegeven. Daarnaast staat bij sommige effecten een oranje bolletje om aan te geven dat het betreffende effect nieuw is toegevoegd, of dat de bewijslast is veranderd. Wil je daar meer over weten? Klik rechts bovenin op de drie puntjes en navigeer naar ‘Over het model’ voor meer informatie.

Er staat heel veel mooie en interessante informatie in. Van al die informatie kunnen we nog veel leren. Het kan onze buurtsportcoaches denk ik heel goed helpen.

Robert Jaspers, buurtsportcoach

De effecten van sporten en bewegen

Onderzoeker Richard Bailey ontwikkelde op basis van wetenschappelijke literatuur samen met collega-onderzoekers en Nike het Human Capital Model waarin meer dan 80 effecten van sporten en bewegen worden benoemd. In 2020 is de bewijslast van de effecten opnieuw beoordeeld door het Mulier Instituut. Deze resultaten zijn vervolgens besproken met de Radboud Universiteit. Op basis hiervan is de bewijslast voor bepaalde effecten aangepast en zijn een aantal effecten samengevoegd of toegevoegd.

De effecten van sporten en bewegen worden in het model ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde, persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Deze kernwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: effecten en veranderingen binnen de ene kernwaarde hebben invloed op andere kernwaarden. In het online model staat per effect uitgelegd hoe de invloed van sporten en bewegen hierop werkt en wat de mogelijke risico’s zijn.

Waar kun je het model voor gebruiken?

Het model geeft inzicht in de effecten van sport en bewegen en kan daardoor helpen bij het verantwoorden van sport- en beweegactiviteiten, of bij het maken van beleid in sport, zorg, sociaal domein en gezondheid. Het model is ook gemaakt voor professionals en beleidsmakers in de sport, volksgezondheid en wetenschap die geïnteresseerd zijn in de effecten van sport en bewegen. Lees ook dit artikel voor nog meer informatie over het Human Capital Model en de verschillende effecten van sporten en bewegen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Femke van der Pal

  • Specialist

‘We winnen veel met sport’ wordt er vaak gezegd. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen en duid deze via artikelen, producten, door het organiseren van een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.

Misschien ook interessant:

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Whitepaper Physical Literacy

‘Physical Literacy’ gaat over de bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud. In deze whitepaper schetsen we de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en geven we aan hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.