Spring naar content
Naar alle interventies

IRun2BFit

IRun2BFit is een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken. De verschillende thema’s worden vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Voor jongeren vormt dit programma een leerproces en een belevingstocht, met een fit lijf en bewustwording van een gezonde leefstijl als einddoel. Door een leefwijze met aandacht voor beweging en gezonde voeding uit te proberen, te ervaren en te delen met anderen wordt de eigen keuze nog meer bekrachtigd. Het programma krijgt een energieke afsluiting met deelname aan een 5 kilometer bij een sfeervol hardloopevenement. Om het programma nog meer kracht bij te zetten zijn er drie feestelijke 2B-momenten (kick-off, testloop en eindevenement) en worden de ouders ook betrokken bij het programma. IRun2BFit stimuleert daarmee ook de vakoverstijgende samenwerking en interne teamgeest van docenten. Daarnaast zorgt het voor een positieve profilering naar (toekomstige) ouders en leerlingen en zorgt het voor verbinding met lokale verenigingen, evenementen, gemeenten en partners.

IRun2BFit richt zich op jongeren in de onderbouw (eerste, tweede of derde klas) van het Voorgezet Onderwijs in het VMBO, HAVO en VWO in de leeftijd van 12-16 jaar.

Secundaire doelgroep:

IRun2BFit richt eveneens het programma met nevenactiviteiten op de ouders .Door middel van voorlichting tijdens een ouderbijeenkomst en het aanbieden van een Start2BFit programma in samenwerking met de school en lokale atletiekvereniging stimuleren wij het beweeggedrag in de thuissituatie.

Hoofddoel

IRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) op een plezierige manier bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van IRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm*. IRun2BFit zorgt voor een verandering in het beweeggedrag in de thuissituatie.

*Beweegnorm – In de beweegnorm ligt naast dagelijkse beweging, nadruk op intensief bewegen en spier- en botversterkende oefeningen zoals hardlopen en die zijn geïmplementeerd in het programma.

Subdoel

De interventie kent de volgende subdoelen:

1. IRun2BFit laat jongeren meer bewegen.

2. IRun2BFit maakt jongeren meer bewust van een gezondere leefstijl.

3. IRun2BFit streeft ernaar de basis te leggen voor duurzame gedragsverandering.

4. IRun2BFit voorziet jongeren van meer kennis over het lichaam, gezondheid en de invloed van bewegen.

5. De gemiddelde fitheid van leerlingen neemt toe door het deelnemen aan IRun2BFit.

6. Gedurende de looptijd van het programma voldoen leerlingen aan de Beweegnorm

7. Na deelname aan IRun2BFit is praktisch elke deelnemer in staat een afstand van 5 km in hardlooptempo af te leggen.

8. IRun2BFit draagt bij aan een plezierige en positieve sportervaring.

9. IRun2BFit maakt ouders bewust van de voordelen van sporten en bewegen en zorgt op deze manier voor een verandering in het beweeggedrag in de thuissituatie.

Locaties en Uitvoering

Rol IRun2BFit

Stichting IRun2BFit is verantwoordelijk voor het trainen van docenten en wegwijs te maken in het educatieprogramma en vertrouwd te maken met de verschillende thematieken. IRun2BFit traint docenten om zelfstandig uitvoering te geven aan het programma. IRun2BFit voorziet de scholen van de (online) materialen en tools. IRun2BFit speelt verder een adviserende rol zoals tijdens de instructiebijeenkomsten, ouderavond(en), communicatie & pr, kick-off, implementatie educatieprogramma en bemiddeling met organisaties van hardloopevenementen en lokale atletiekverenigingen en sportaanbieders.

School

De scholen voeren, met ondersteuning van IRun2BFit, het beweeg- en leefstijlprogramma zelfstandig uit en zorgen zelf voor implementatie en inbedding in het curriculum.

Lokale actoren

Stichting IRun2BFit adviseert bij het vormgeven van een netwerk met lokale actoren zoals gemeentelijke instanties, lokale atletiekvereniging en sportaanbieders om ze te betrekken bij het beweeg- en leefstijlprogramma. Vaak streven lokale actoren dezelfde ambities na met betrekking tot het vitaliseren van de burgers van de betreffende gemeente.

Evenementen

Evenementen vinden het belangrijk dat scholen meedoen aan een hardloopevenement en daarom is hen er alles aan gelegen om specifieke wensen in vervulling te brengen, bijvoorbeeld een eigen startvak, meetingpoints etc.

Rol Atletiekvereniging

Waar mogelijk wordt de plaatselijke atletiekvereniging betrokken bij IRun2BFit op de school door de inzet van looptrainers bij enkele lessen LO. Daarnaast kan er doorstroom plaatsvinden naar de atletiekvereniging. IRun2BFit werkt samen met de Atletiekunie om looptrainers hierin te stimuleren.

De coördinator (projectmanager en educatiemedewerker) van IRun2BFit ondersteunt de organisatorische kant rondom data, T-Shirts, het promotiepakket en met het leggen van contacten tussen school en atletiekverenigingen, gemeente, evenement. Samen met andere betrokken binnen de Stichting IRun2BFit begeleidt de coördinator de school ook lesinhoudelijk. Daarnaast zijn er afstemmingen om te zorgen dat alle organisatorische aangelegenheden zijn geregeld rondom bijvoorbeeld instructiebijeenkomsten, ouderavond, kick-off en eindevenenement.

De overdracht van de interventie wordt gewaarborgd doordat iedere deelnemende school aan IRun2BFit ondersteuning krijgt van een IRun2BFit coördinator. Gedurende het 8 weken traject is hij/zij een vraagbaak, inspirator en/of procesbegeleider voor docenten en/of schoolbestuur. De IRun2BFit coördinator kan helpen bij de afstemming en onderlinge versterking van het L.O. en biologie/biozorg/verzorging gedeelte. Voor een schematisch overzicht van de implementatie en organisatorische begeleiding verwijs ik naar bijlage A.

Uitvoering

Om de docenten digitaal te ondersteunen is op de website van IRun2BFit een digitale omgeving gecreëerd waar via een inlogcode diverse ondersteunende materialen verkrijgbaar zijn:

– Verschillende (digitale) handboeken voor docenten lichamelijke opvoeding/biologie/verzorging/mentor.

– Digitale werkboeken voor leerlingen, waarin leerlingen al hun les-, trainings-, en practicumactiviteiten worden beschreven.

– Formulieren voor de uitvoering van de hartslagloop.

– Diverse lesmateriaal per weekthema in Powerpoint-formaat.

– Prikkelmomenten bestaande uit foto’s en filmpjes uit de beelddatabank van IRun2BFit.

Verder bestaat de website uit een Jongerenomgeving waar leerlingen filmpjes kunnen bekijken en hun eigen ‘IRun2BFit lijfstijl visual’ kunnen aanmaken en ontwerpen. Ouders kunnen zich eveneens zelf voorlichten via de website en over de mogelijkheden met betrekking tot het Start2BFit programma.

Hartslagmeters

Scholen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf hartslagmeters aan te schaffen kunnen gebruikmaken van de hartslagmeters die eigendom zijn van IRun2BFit.

Werving

– Communicatiemiddelen van IRun2BFit voor interne en externe communicatie (logo’s, persberichten, uitnodigingen, draaiboeken etc.)

– Hulp- en communicatiemiddelen bij het organiseren van een kick-off en ouderbijeenkomst.

– De scholen ontvangen een promotioneel pakket met spandoeken, posters en beachflags voor de aankleding, Asics Running Jacks, hartslagmeters (kortingsregeling Polar), schoenen (kortingsregeling Asics) van IRun2bFit.

Buiten het lesprogramma is er een draaiboek beschikbaar over alle organisatorische zaken rondom het programma. Dit wordt afgestemd door de coördinator van IRun2BFit met de coördinator binnen de school.

IRun2Bfit is duidelijk onderbouwd met een inzet op gedragsverandering op basis van het ASE model. Mooi is de positieve benadering van inzet op plezier en werken met doelen (toewerken naar een evenenement) en de betrokkenheid van de ouders.
Er is een actuele website en een goede set aan materialen voor docenten, leerlingen, & mentoren. De interventie is praktisch goed uitvoerbaar en sluit goed aan op de bestaande lessen.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie