Spring naar content


Wat zijn erkende sport- en beweeginterventies?

In Nederland zijn veel verschillende beweeg- en sportinterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze interventies leveren. Door een interventie te beoordelen via het erkenningstraject wordt duidelijk gemaakt of een interventie goed beschreven, goed onderbouwd of effectief is. Een erkenning van een interventie geeft dus aan ‘wat werkt en voor wie’.

Ben je interventie-eigenaar?

Vind hier informatie en uitleg van het erkenningstraject.

Wil je een interventie inzetten?

Vind hier informatie en redenen om een erkende interventie in te zetten.

Samenwerkingspartners

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssysteem. Binnen het erkenningstraject wordt er samengewerkt tussen verschillende werkvelden, om zo de kwaliteit te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn:

  • Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Movisie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • RIVM afdeling Gezond Leven
  • Trimbos Instituut
  • Vilans

Interventie

OldStars Sport – Walking Football

OldStars Sport brengt mannen van 60 jaar en ouder bij elkaar om ze – via Walking Football – aan het sporten en bewegen te krijgen en om gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar te maken.

Meer informatie of contact?

Martina Hoogendoorn

  • Specialist

Mijn ervaring vanuit onderzoek en beleid wil ik inzetten, zodat iedereen de positieve effecten van sport en bewegen kan ervaren. Ik werk met plezier aan erkende sport- en beweeginterventies. Vooral door de raakvlakken met preventie en gedragsverandering, waar mijn professionaliteit ligt. Ook ondersteun ik bij monitoring en evaluatie-vraagstukken.

Sandra Bukman

  • Specialist

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij met name bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Ook kun je bij mij terecht met vragen over monitoring en evaluatie. Mede door mijn achtergrond als onderzoeker ben ik erg geïnteresseerd in het verbinden van wetenschap en praktijk.