Spring naar content


Wat zijn erkende sport- en beweeginterventies?

In Nederland zijn veel verschillende beweeg- en sportinterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze interventies leveren. Door een interventie te beoordelen via het erkenningstraject wordt duidelijk gemaakt of een interventie goed beschreven, goed onderbouwd of effectief is. Een erkenning van een interventie geeft dus aan ‘wat werkt en voor wie’.

Interventies

Ben je interventie-eigenaar?

Vind hier informatie en uitleg van het erkenningstraject.

Interventies

Wil je een interventie inzetten?

Vind hier informatie en redenen om een erkende interventie in te zetten.

Samenwerkingspartners in het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssysteem. Binnen het erkenningstraject wordt er samengewerkt tussen verschillende werkvelden, om zo de kwaliteit te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn:

  • Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Movisie
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • RIVM afdeling Gezond Leven
  • Trimbos Instituut
  • Vilans

Contact?

Wil je meer informatie over het erkenningstraject, neem dan contact op via sportenbewegen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Interventie

OldStars – Walking Football

OldStars brengt mannen van 60 jaar en ouder bij elkaar om ze – via Walking Football – aan het sporten en bewegen te krijgen en om gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar te maken.