Spring naar content

Wat werkt voor wie?

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek. Op het hoogste erkenningsniveau spreken zij zich, mede op basis van aangeleverde onderzoeken, ook uit over de effectiviteit van de interventie. Door het erkenningstraject wordt duidelijk ‘wat werkt voor wie’.

Er zijn drie erkenningsniveaus

Hoe hoger het erkenningsniveau, hoe sterker de aanwijzing dat het programma werkt.

 1. Goed beschreven
 2. Goed onderbouwd
 3. Effectief

Jouw interventie laten erkennen?

Ben jij interventie-eigenaar en heb je een programma dat mensen succesvol aanzet tot regelmatig bewegen? Waardoor ze letterlijk en figuurlijk lekker in hun vel zitten? Dan kun je jouw interventie aanmelden voor het erkenningstraject. Hier lees je wat je daarvoor moet doen en hoe de beoordeling werkt.

Het erkenningstraject vraagt tijd maar het levert je ook iets op

Het doorlopen van het erkenningstraject duurt circa zes tot acht maanden. Deze investering in tijd en energie levert je natuurlijk ook iets op. Zoals:

 • Zichtbaarheid: je interventie wordt opgenomen in de database sport- en beweeginterventies en op de site van Loket Gezond Leven en is daardoor vindbaar voor geïnteresseerde gebruikers.
 • Promotie: de status ‘erkende interventie’ kun je gebruiken in je eigen communicatie. Ook kan je programma worden meegenomen in communicatie van Kenniscentrum Sport & Bewegen en in artikelen op Allesoversport.nl.
 • Kwaliteit: gedurende het erkenningstraject krijg je feedback van ervaren adviseurs en versterk je de inhoud, opbouw en inrichting van jouw programma en de onderbouwing daarvan.
 • Uitstraling: je hebt een stevige uitgangspositie bij samenwerking met externe partijen en eventuele subsidieverstrekkers.

Dat een erkende interventie van tevoren inzicht geeft in de resultaten biedt houvast en is aantrekkelijk voor een gemeente of soms een fonds, partner of sponsor. Dat de interventie is uitgeschreven, geeft duidelijkheid over rollen en verwachtingen richting samenwerkingspartners.

Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit bij Sportbedrijf Lelystad

Wil je een erkende interventie inzetten?

In de database sport- en beweeginterventies vind je aanpakken die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet. Ze lenen zich goed voor maatwerk in jouw dagelijkse praktijk, dus je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden.

Partners en criteria

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssysteem. Binnen het erkenningstraject wordt samengewerkt tussen verschillende werkvelden, om zo de kwaliteit te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn:

 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Movisie
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • RIVM
 • Trimbos-instituut
 • Vilans

Deze zes landelijke kennisinstituten hanteren bij het erkennen van interventies dezelfde werkwijze en criteria. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Kies erkend, krijg erkenning: Criteria 2024 – 2027.

Interventie

GoldenSports

Bekijk de video van GoldenSports, een erkende sport- en beweeginterventie voor 65-plussers. De interventie-eigenaren zijn tijdens het erkenningstraject begeleid door onafhankelijke adviseurs. In de video vertellen ze wat de investering ze heeft opgeleverd.

Meer informatie of contact?

Martina Hoogendoorn

 • Specialist

Mijn ervaring vanuit onderzoek en beleid wil ik inzetten, zodat iedereen de positieve effecten van sport en bewegen kan ervaren. Ik werk met plezier aan erkende sport- en beweeginterventies. Vooral door de raakvlakken met preventie en gedragsverandering, waar mijn professionaliteit ligt. Ook ondersteun ik bij monitoring en evaluatie-vraagstukken.

Sandra Bukman

 • Specialist

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij met name bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Ook kun je bij mij terecht met vragen over monitoring en evaluatie. Mede door mijn achtergrond als onderzoeker ben ik erg geïnteresseerd in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Gerelateerde items

Niveaus van erkenning

Uitleg over de verschillende niveaus van beoordelen en erkennen van een sportinterventie of beweeginterventie.

Jouw interventie laten erkennen?

Ben jij interventie-eigenaar en heb je een aanpak die mensen succesvol aanzet tot structureel bewegen? Hier lees je wat je daarvoor moet doen en hoe de beoordeling werkt.

Nieuwe variant en hererkenning voor interventie Sociaal Vitaal

De erkenningscommissie Sport en Bewegen heeft de interventie Sociaal Vitaal hererkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Met…