Spring naar content

Wil je jouw interventie aanmelden voor het erkenningstraject?

Lees hier wat je daarvoor moet doen en hoe de beoordeling werkt.

1. Quickscan

Doe de quickscan om te zien of je interventie (nu al) in aanmerking kan komen voor het erkenningstraject. Kun je alle vragen met ‘ja’ beantwoorden dan is de kans groot dat jouw interventie in aanmerking komt voor het erkenningstraject.

2. Interventie aanmelden voor het erkenningstraject

Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt onder andere samen met het RIVM. Samen delen we de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Ook de sport- en beweeginterventies staan in deze database. Wil je jouw interventie aanmelden voor het erkenningstraject, dan vraag je eerst een account aan via de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Klik na het inloggen bovenaan de gele balk op ‘Nieuwe interventie‘ en kies voor ‘Erkenningstraject aanvragen’. Volg de aangegeven stappen. Heb je al een account, dan log je in met je bestaande account.

Let op: Alleen de eigenaar van een interventie kan de interventie indienen voor het erkenningstraject.

3. Intakegesprek

Na je aanmelding nodigt Kenniscentrum Sport & Bewegen je uit voor een intakegesprek. We bespreken de ontwikkelfase van je interventie en we bespreken in welke mate je interventie voldoet aan de voorwaarden voor aanmelding zoals genoemd in de quickscan. We bekijken ook voor welk erkenningsniveau je interventie opgaat:

 • Goed Beschreven,
 • Goed Onderbouwd of
 • Effectief.

Kijk hier voor meer informatie over de erkenningsniveaus.

4. Interventie beschrijven en procesevaluatie opstellen

Als je bent toegelaten tot het traject beschrijf je de interventie in een standaard werkblad, maak je een handleiding en stel je een procesevaluatie op. Tijdens dit proces krijg je twee keer feedback van adviseurs van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zodra alle documenten klaar zijn kun je op voor de beoordeling.

5. Beoordeling

Interventies op het niveau Goed Beschreven worden beoordeeld door drie professionals uit de praktijk. De beoordeling kan gedurende het hele jaar. Na de beoordeling ontvang je zo snel mogelijk de uitslag. De erkenning Goed Beschreven is drie jaar geldig. Aansluitend kun je de interventie weer voor drie jaar laten her-erkennen.

Interventies op het niveau Goed Onderbouwd of Effectief worden beoordeeld door de erkenningscommissie Sport en Bewegen. Deze commissie bestaat uit experts vanuit wetenschap, beleid en praktijk. De commissie beoordeelt drie of vier keer per jaar de erkenningsaanvragen. Na de beoordeling hoor je binnen twee werkdagen de uitslag. Het formele oordeel, met het verslag en de ondertekening door de voorzitter van de commissie, volgt ongeveer een maand later. De erkenning Goed Onderbouwd of Effectief is vijf jaar geldig. Aansluitend kun je de interventie weer voor vijf jaar laten her-erkennen.

6. Drie mogelijke uitslagen

Je kunt één van deze drie uitslagen krijgen:

 1. Je interventie wordt erkend!
 2. Je interventie krijgt een erkenning ‘onder voorbehoud’.
  Dit betekent dat de beoordelaars potentie zien in je interventie, maar dat er nog enkele essentiële punten missen of veranderd moeten worden. Hiervoor heb je enkele maanden de tijd.
 3. Je interventie wordt afgewezen.
  Dit betekent dat je interventie niet voldoet aan de criteria. Je mag je interventie hierna, na aanpassing, nog één keer opnieuw indienen.

7. Publicatie in de database

Na de erkenning van je interventie activeert Kenniscentrum Sport & Bewegen je interventie. Daarmee wordt je interventie automatisch zichtbaar in de database Loket Gezond Leven en in de interventiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen: Sportenbeweeginterventies.nl

Dit traject heeft ons enorm geholpen om onze interventie scherp te krijgen en mooie ontwikkelpunten te ontdekken om de Nationale Diabetes Challenge toekomstbestendig te laten zijn.

Bas van de Goor Foundation over de Nationale Diabetes Challenge

Erkenningscommissie Sport en Bewegen

De erkenningscommissie Sport en Bewegen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
 • Prof. Dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapiewetenschap, Universitair Medisch Centrum Utrecht en lector Innovatie van Beweegzorg, Hogeschool Utrecht.
Leden wetenschap
 • Dr. Ir. Annemien Haveman-Nies, Coördinator Academische werkplaats AGORA / Universitair Hoofddocent.
 • Dr. Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, Hanzehogeschool en docent Gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Tevens GZ psycholoog.
 • Dr. Sanne de Vries, lector Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving, Haagse Hogeschool.
Leden praktijk en beleid
 • Frank van den Boomen, beleidsmedewerker sport & verenigingsadviseur bij Gemeente Stein.
 • Tom Schrurs, manager sport- en beweegstimulering Sport Utrecht.
 • Marvin Visser, netwerkregisseur Groeiprogramma bij de Beweegalliantie.

Op zoek naar meer ondersteuning?

Robert Boezeman

Specialist

Als specialist interventies binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij voornamelijk bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Door het samenbrengen van de praktijk en de wetenschap draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de positieve maatschappelijk impact die sport en bewegen hebben.

 • robert.boezeman@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Gerelateerde items

Niveaus van erkenning

Uitleg over de verschillende niveaus van beoordelen en erkennen van een sportinterventie of beweeginterventie.

Quickscan erkenningstraject sport- en beweeginterventies

Check of jouw interventie kans maakt voor instroom in het erkenningstraject.

Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?