Spring naar content

21.936 publicaties gevonden

 • glijden, balanceren, houding, afzetten, snelheid

  Bedremmeld komt Nina het ijs op, ze vindt het maar wat spannend, maar ze wil wel op noren schaatsen. Nina stapt op het ijs en maakt haar eerste stapjes op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • geluidsbelasting tijdens de gymles

  In de komende magazines verschijnt een artikelenreeks over het onderzoek Grip op Geluid. Grip op Geluid is een project van Fontys Sporthogeschool waarin onder andere wordt samengewerkt met KVLO. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sinds afgelopen zomer is het amendement voor 90 minuten bewegingsonderwijs in het po van kracht. Dit heeft naast een paar overduidelijke voordelen er ook voor gezorgd dat er meer vraag…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat is geborgd in de Arbocatalogus-VO

  ‘Zo hé, hier ruikt het nog lekker nieuw! En moet je horen…het is gewoon stil. Ik durf te wedden dat ik ze hier kan laten basketballen zonder dat ik moe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegingsonderwijs, de grootste sport van ons land, heeft te weinig inbreng bij de realisatie van sportaccommodaties. Dit geldt voor buitensportaccommodaties, maar vooral voor binnensportaccommodaties. Bewegingsonderwijs is een ‘sport’ die in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de wereld van het bewegingsonderwijs spelen de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie een rol voor het verduidelijken van het belang van bewegen. Deze termen, geïntroduceerd door Gert Biesta in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de vorige ‘Ter discussie’ in LO Magazine Digitaal 8 plaatste vakleerkracht Maarten Buijsman een bonusartikel onder de titel ‘Buitengymzaal – doe het niet!’ Een verhaal uit het hart maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage december 2023

  Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van december 2023 over de fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties. Qua betreedbaarheid, bruikbaarheid, uitgankelijkheid en toegankelijke informatie op de locatie is daarvoor nog…

  Artikel in vaktijdschrift