Spring naar content

21.934 publicaties gevonden

 • als onderdeel van het stimuleren van een gezonde sportomgeving, factsheet 2024/4

  Bij de helft van de sportverenigingen is de verkoop van alcoholvrije drank in de kantine de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijk vindt bijna drie kwart de verkoop van alcohol nog onmisbaar.…

  Factsheet
 • vierde herziene druk

  Samenvatting Dit boek helpt professionals om de meest optimale ondersteuning te bieden aan mensen die (weer) aan het werk gaan, of aan het werk willen blijven. Het is met name…

  Boek
 • kwalitatief onderzoek naar de integratie van het thema bewegen in de opleiding tot (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker

  Bewegen moet meer aandacht krijgen in de opleiding tot (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld door het thema bewegen op te nemen in de visie van de opleiding, het een prominente plek…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek onder werknemers en werkgevers

  De sector sport en bewegen is volop in beweging. Om haar maatschappelijke rol verder te versterken, zijn drie dingen van belang: samenwerking met sportopleidingen uit andere sectoren, professionalisering en aantrekkelijke…

  Rapport
 • een verklaringsmodel van veranderingen in hulpbronnen en participatie op welbevinden in de vergrijzende samenleving

  Het rapport Investeren in vitale ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft inzichten en handvatten om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en het vermogen van…

  Rapport
 • ervaringen van islamitische vrouwen uit Amsterdam-West

  Keuzevrijheid maakt zwemaanbod toegankelijker voor islamitische vrouwen. Het helpt als zij de mogelijkheid hebben om alleen met vrouwen te zwemmen. En als ze zelf kunnen kiezen in welke kleding ze…

  Rapport
 • in het gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs

  Zowel in het gespecialiseerd onderwijs als in het praktijkonderwijs is er een tekort aan accommodatie voor bewegingsonderwijs. Het lukt vaak niet om alle klassen twee lessen per week te geven.…

  Rapport