Spring naar content

21.855 publicaties gevonden

 • Beter leren bewegen doe je in een steeds veranderende omgeving en onder telkens wisselende omstandigheden. Gevolg is dat (leren) bewegen voor elk kind anders is. In dit artikel lees je…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Badminton is is ontzettend leuk om te doen en een kind ervaart al snel succesbeleving. Dit alles kan bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het probleemoplossend vermogen en het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • goed leren bewegen en leren beter te bewegen

  ‘Goed leren bewegen’ is de slogan van de KVLO. Vanuit de geschiedenis van ons vak is er vooral aandacht geweest en nog steeds voor het ‘leren beter te bewegen’: ‘goed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kijkje in de gymzaal van Wilke van Coolwijk

  In deze artikelenreeks nemen Anna-Maria van Dillen en Christa Rietberg een kijkje bij vakcollega’s die werken in de verschillende typen speciaal onderwijs. Wat drijft hen en welke issues spelen in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van spel tot sport

  Competitief, dynamisch en multi-didactisch; spikeball omvat bijna elk aspect van spel- en  sportgericht bewegingsonderwijs. Het traint tegelijkertijd focus, teamgevoel, conditie en coördinatie. Wat dertig jaar geleden begon als een spel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een systematiek die in de praktijk positief uitpakt voor de individuele leerling

  Hoe kun je kinderen op een positieve manier beoordelen in het bewegingsonderwijs, zodat zij gemotiveerd blijven om te bewegen? En kan dit op een veelzeggende manier, zodat  ouders/verzorgers ook begrijpen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • invloed van leerlingkenmerken opexpliciete en impliciete leeropbrengsten

  In deel 2 (LO3, 2020) concludeerden we dat het raadzaam kan zijn om de keuze voor expliciete of impliciete leerhulp af te stemmen op de verbale werkgeheugen capaciteit van leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • multifunctionaliteit

  Multifunctionele gymzalen, sportzalen en sporthallen zijn beter inzetbaar voor het bewegingsonderwijs. Diversiteit in aanbod daagt de leerlingen uit en voorkomt afkeer van  weer dezelfde gymles. Docenten bewegingsonderwijs dienen nauw betrokken…

  Artikel in vaktijdschrift