Spring naar content

21.487 publicaties gevonden

 • de ervaren veiligheid bij buitenzwemplekken, factsheet 2023/3

  Een kwart van de mensen voelt zich niet altijd of nooit veilig tijdens het zwemmen in buitenwater. 22 procent heeft wel eens het gevoel dat er bij buitenwater snel iets…

  Factsheet
 • pertubation-based balance training and falls prevention in older adults

  Valincidenten zijn een bedreiging voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan effectieve en efficiënte valpreventie steeds verder toe. Perturbatietraining (PBT) heeft als…

  Proefschrift/oratie
 • insights from the Rotterdam study and an intervention study in healthy older adults

  De toenemende levensverwachting en wereldwijde veroudering van de bevolking gaat gepaard met een epidemie van leeftijdsgerelateerde cognitieve stoornissen en dementie. Bij het uitblijven van een passende medicamenteuze behandeling om cognitieve…

  Proefschrift/oratie
 • hoe geven vakleerkrachten bewegingsonderwijs betekenis en vorm aan reguleringsdoelen?

  In het bewegingsonderwijs hebben reguleringsdoelen een belangrijke plek in het curriculum. Dat merken we niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Er zijn echter weinig studies over hoe dit in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnenkort verschijnt het boek ‘Samen bewegen regelen in het basisonderwijs’ bij het Jan Luiting Fonds. Het schrijfproces heeft een lange aanloop gehad dat startte in 2015 met een onderzoeksvraag aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • waar begin je?

  Als een vakleerkracht extra aandacht wil besteden aan het socialer en rechtvaardiger organiseren van een gymles kan het helpen eerst te onderzoeken in welke mate deze doelstelling haalbaar is op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • toestellenberging

  Iedere sportaccommodatie heeft een ruime, veilige en goed ingedeelde toestellenberging nodig voor het opbergen van sporttoestellen en sportmaterialen. De verenigingen en het onderwijs die de accommodatie gebruiken, moeten de toestellen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het eerste concept van het boek ‘Samen bewegen regelen’ was voor ons, twee vakleerkrachten in Delft, een aanleiding om te gaan experimenteren met regeltaken in het bewegingsonderwijs. Op beide scholen…

  Artikel in vaktijdschrift