Spring naar content

21.858 publicaties gevonden

 • hoe ervaren kinderen en ouders feedback op beweeggedrag?

  Steeds meer kinderen bewegen te weinig, terwijl bewegen juist zo belangrijk is om gezond op te groeien. Het geven van gerichte feedback op het beweeggedrag kan bewustwording bij kinderen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van analyse tot actie: aanpak van bewegingsproblemen bij kinderen met ADHD en ASS

  Elk kind met bewegingsuitdagingen heeft unieke behoeften als het gaat om fysieke activiteiten. Het is cruciaal om deze behoeften te begrijpen, te herkennen en te erkennen om effectieve ondersteuningsstrategieën te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het eerste artikel is met behulp van een metafoor, een stoplicht, op vereenvoudigde manier uitgelegd hoe je aan een kind kunt herkennen of het goed gereguleerd is. De  polyvagaaltheorie,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkenning van de gevoeligheid van de sportsector voor ontwikkelingen in de energieprijzen

  Per sport zijn er grote verschillen in de invloed van het energieverbruik op de sportbeoefening zelf. Stijgende energieprijzen hebben hierdoor ook uiteenlopende gevolgen voor de sporters. Dit blijkt uit een…

  Rapport
 • jaarrapport 2023

  Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten…

  Rapport
 • duurzaamheid

  Een duurzame sportaccommodatie met circulaire materialen en nul op de meter is de ideale situatie waar veel gemeenten en andere eigenaren van sportaccommodaties naar streven. Investeringen in duurzaamheid worden vaak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in sportplezier, jeugdsport, spelregelaanpassingen

  Waar houden kinderen en jongeren zich momenteel mee bezig? Wat is het sociale perspectief van kinderen en jongeren in de huidige tijd waar mensen soms meer tegen elkaar staan dan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe en waarom sportbonden aandacht hebben voor plezier in de jeugdsport

  Van oudsher verschillen de visies tussen de georganiseerde sport en lichamelijke opvoeding behoorlijk. We zien echter dat deze twee praktijken op bepaalde vlakken steeds meer naar elkaar toe groeien (Stegeman,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ervaren en meer bewust worden

  Hoe geef je meer bekendheid aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking? Toen Ivet Harperink en Jorien Harteman daarover brainstormden, waren ze het al snel eens dat het…

  Artikel in vaktijdschrift