Spring naar content

21.858 publicaties gevonden

 • invloed van leerlingkenmerken opexpliciete en impliciete leeropbrengsten

  In deel 2 (LO3, 2020) concludeerden we dat het raadzaam kan zijn om de keuze voor expliciete of impliciete leerhulp af te stemmen op de verbale werkgeheugen capaciteit van leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • multifunctionaliteit

  Multifunctionele gymzalen, sportzalen en sporthallen zijn beter inzetbaar voor het bewegingsonderwijs. Diversiteit in aanbod daagt de leerlingen uit en voorkomt afkeer van  weer dezelfde gymles. Docenten bewegingsonderwijs dienen nauw betrokken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • weerbaar maken van leerlingen; intervieuw

  In dit artikel een ontmoeting met Adrie de Herdt. In 2010 (‘Meester, ik word helemaal gek van ze’) en in 2012 (‘Blijf bij je leerlingen’) en in 2013 (‘Adequaat reageren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de invloed van tijdsperiodes en intensiteit van bewegen

  Het fundament om een leven lang te bewegen wordt gelegd in de kleuterperiode en daarbij is het essentieel dat kinderen op jonge leeftijd motorisch vaardig zijn. Om kinderen beter te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • meer gemeenten verbinden sport en bewegen met vluchtelingenwerk, factsheet 2023/5

  Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches. In…

  Factsheet
 • een kwalitatief onderzoek naar opbrengsten en succesfactoren

  Hybride leren levert veel voordelen op voor de betrokken sportorganisaties, studenten en onderwijsinstellingen. Bij hybride leren wordt leren op school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk, op de locatie van…

  Rapport
 • Bij de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 met aanpalende programma’s hadden de Britten de ambitie dat topsportevenementen kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals het aanzetten van…

  Online artikel