Spring naar content

21.936 publicaties gevonden

 • pendelen tussen beleving en beweging

  Met een serie artikelen komt het activiteitengebied Bewegen en Muziek in het praktijkkatern aan de orde, en hoe de verschillende opleidingen hier aandacht aan besteden. Dit artikel gaat over de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • We bewegen te weinig en zitten te veel. In het mbo, waar sport- en bewegingsonderwijs geen wettelijke verplichting is en studenten in de pauze vaak gezamenlijk aan tafels in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2024/3

  In 2023 bieden minder scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO) schoolzwemmen aan dan in 2019. Dit percentage daalde van 38 naar 29 procent. In het speciaal onderwijs (SO) daalde het…

  Factsheet
 • juni 2023

  Scholen in het primair onderwijs (po) worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. In…

  Factsheet
 • een verklaringsmodel van veranderingen in hulpbronnen en participatie op welbevinden in de vergrijzende samenleving

  Het rapport Investeren in vitale ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft inzichten en handvatten om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en het vermogen van…

  Rapport
 • vierde herziene druk

  Samenvatting Dit boek helpt professionals om de meest optimale ondersteuning te bieden aan mensen die (weer) aan het werk gaan, of aan het werk willen blijven. Het is met name…

  Boek