Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • zorgtaken van het rijk naar gemeenten

  Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Welke behoeften komen hieruit voort bij gemeenten en hoe kunnen sportverenigingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

  In 2015 zijn een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Het gaat om de Participatiewet, de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en veranderingen in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sport en mbo; de maatschappelijke match

  Sport en onderwijs kunnen maatschappelijk veel voor elkaar betekenen. Dit geldt zeker voor het middelbaar beroepsonderwijs omdat een actieve leefstijl voor deze groep jongeren van absolute meerwaarde is. In 2007…

  Handboek / handleiding
 • geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

  Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit…

  Rapport