Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • onderzoek naar theoriegebruik bij leefstijlcampagnes

  Gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, roken en diabetes komen veelvuldig voor in de Nederlandse samenleving. Om het aantal gezondheidsproblemen terug te dringen is er in de afgelopen jaren gekozen voor een leefstijlbenadering.…

  Boek
 • de invloed van een aanjager op de frequentie van het lunchwandelen

  In dit pilotonderzoek is nagegaan of het aanstellen van aanjagers een positief effect heeft op de mate van lunchwandelen. Daarnaast is er een procesevaluatie uitgevoerd om boven water te krijgen…

  Rapport
 • landelijke leefstijlcampagnes, 1 januari 2007 t/m 31 december 2008

  Voortgangsverslag campagne 30minutenbewegen.

  Rapport
 • miljoenen in beweging

  ‘Gij zult meer bewegen’ is hard op weg de status van het ‘Elfde gebod’ te krijgen, tenzij het linksom of rechtsom wordt gepasseerd door ‘Gij zult minder eten’. Immers, zo…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nieuwsberichten is een publicatie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. In dit nummer o.a. Campagne brengt 30 minuten bewegen in praktijk Ketenaanpak spint netwerk voor inactieve mensen Huisartsen…

  Vaktijdschrift