Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

  Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in…

  Rapport
 • integratie en segregatie in Nederland

  In dit boek worden de wensen, praktijken en effecten van mengingspolitiek verkend. Hoe staat het anno 2007 met onze mengingsidealen? Aan de orde komen succes- en faalfactoren op het gebied…

  Boek
 • keep it cool!, eindmeting en -evaluatie

  Arboconvenanten zijn een belangrijke pijler van het overheidsbeleid om de sectorale arbeidsomstandigheden te verbeteren. Doel was het sectorale beleid over preventie, verzuim en re-integratie verder te versterken.

  Rapport
 • beweging als warming-up voor reïntegratie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van de monitoring, verricht door NISB, van sport- en bewegingsaanbod als onderdeel van een reïntegratieproject voor langdurig werklozen in Arnhem.

  Rapport
 • de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reïntegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze…

  Verslag