Spring naar content

454 publicaties gevonden

 • sport- en beweegbeleid gemeente Oldebroek 2018-2021

  Samengevat zijn de thema’s voor de komende jaren: Het stimuleren van sport en bewegen De maatschappelijke rol van sport (maatschappelijk verantwoord verenigen) Multifunctionele accommodaties en ruimte

  Beleidsnota
 • sportbeleidsplan 2018 - 2021

  Alle inwoners in beweging. Dat is wat de gemeente Dronten wil bereiken de komende jaren. Hoe de gemeente dit ambitieuze doel wil bereiken, is uitgewerkt in het nieuwe sportbeleidsplan “Dronten…

  Beleidsnota
 • gemeente Smallingerland

  Voor de komende vier jaren is nieuw beleid geformuleerd, waarbij is ingezoomd op het gemeenschappelijke belang van bewegen en welke raakvlakken dat heeft met aangrenzende beleidsterreinen. Sport is één van…

  Beleidsnota
 • De toekomst van sport en bewegen in Rijswijk geeft de gemeente vorm langs drie ambities. Ze leunen op elkaar, versterken elkaar en worden geïnspireerd door elkaar. De drie ambities: Rijswijk…

  Beleidsnota
 • beleidsplan sport & bewegen 2017-2020, Nijmegen

  Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport- en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle…

  Beleidsnota
 • sportnota 2017+ Zandvoort

  Deze sportnota geeft blijk van de volgende vijf sportambities: Sport voor iedereen in Zandvoort Sport als maatschappelijke waarde inzetten Economische kansen van sport benutten Sportaccommodaties op niveau Sport optimaliseren in…

  Beleidsnota
 • Met deze sportvisie wordt aangehaakt bij de toekomstvisie Valkenswaard 2030 en de onderwerpen die daar centraal staan (leisure, innovatie en sociale cohesie). De aandacht binnen deze sportvisie gaat vooral uit…

  Beleidsnota
 • sportnota

  Deze nota wil we een bijdrage leveren aan het verkleinen van het verschil in gezondheid tussen inwoners met een lage sociaal economische status en die met een hoge. In de…

  Beleidsnota
 • sportnota Dinkelland

  De gemeente wil met sportverenigingen in gesprek over de manier waarop de gemeente de verenigingen kan steunen en faciliteren. Ook worden gesprekken aangeknoopt met beheerders en eigenaren van sportcomplexen om…

  Beleidsnota