Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • gemeente Amsterdam

  Met dit Sportaccommodatieplan geeft de gemeente Amsterdam inzicht in de staat van de Amsterdamse sportinfrastructuur en schetst men een beeld van de verwachte ontwikkeling van de sport in Amsterdam. Het aandeel…

  Beleidsnota
 • Groningen zet de komende jaren de fietser centraal. Slimme fietsroutes, bredere paden en nieuwe stallingen moeten van Groningen nog meer een fietsstad maken. De gemeenteraad ging eind juni 2015 akkoord…

  Online artikel
 • omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

  Beleidsnota
 • alle Amsterdammers doen mee

  Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 maakt de gemeente Amsterdam de koers duidelijk voor burgers en partners, zodat helder is wat wel en niet van de gemeente kan worden verwacht…

  Beleidsnota
 • uitgangspunten voor een nieuwe visie op sportbeleid in Stichtse Vecht

  Deze nota geeft de uitgangspunten voor een integraal gemeentelijk sportbeleid. 

  Beleidsnota
 • Deze agenda besteedt aandacht aan o.a.:  wat wordt er al bijgedragen door vele partijen, personen en door de gemeente aan de sport in Apeldoorn; wat zijn de kansen voor de…

  Beleidsnota
 • gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  Nota gezondheidsbeleid 2014-2017 van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  Beleidsnota