Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • Weert in beweging

  Deze visienota is opgebouwd langs een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is de huidige stand van zaken qua sport en bewegen in de gemeente Weert geschetst. In hoofdstuk twee…

  Beleidsnota
 • nota volksgezondheid Goeree-Overflakkee 2014 - 2018

  Nota volksgezondheid 2014 – 2018 van gemeente Goeree-Overflakkee.

  Beleidsnota
 • uitgebreide samenvatting van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Sport Rotterdam 2011-2014

  De doelstellingen van de Sportnota Rotterdam 2016 zijn: het verhogen van de sport- en beweegdeelname van Rotterdammers van 6 jaar en ouder, het verbeteren van het sportimago van de stad…

  Verslag
 • Deze visie op sport en bewegen heeft de volgende doelstelling: zoveel mogelijk Nieuwegeiners gezond en veerkrachtig door middel van sport en beweging De speerpunten hierbij zijn: een slagvaardige organisatie van…

  Beleidsnota
 • van zorgen voor naar zorgen dat, gemeente Hof van Twente, concept

  Beleidsplan wmo 2013-2017 van de gemeente Hof van Twente.

  Beleidsnota
 • gemeente Lisse

  Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2013 – 2016 van de gemeente Lisse.

  Beleidsnota
 • wet maatschappelijke ondersteuning Noordenveld beleidsplan 2013 - 2016, concept

  Concept-beleidsplan wet maatschappelijke ondersteuning 2013-2016 van de gemeente Noordenveld.

  Beleidsnota