Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ van gemeente Langedijk. Binnen deze gemeente is het sportbeleid integraal onderdeel van het sociaal domein. Het sociaal domein maakt sterke veranderingen door. Decentralisaties hebben veel nieuwe…

  Beleidsnota
 • nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

  In deze nota van uitgangspunten wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de opdracht voor een nieuwe sportorganisatie voor de stad Utrecht. Deze nieuwe organisatie geeft praktische invulling…

  Verslag
 • zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht

  Deze Utrechtse zwemvisie geeft richting aan het beleid voor de vier Utrechtse zwembaden tot en met 2022. Het betreft de zwembaden in gemeentelijk eigendom: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn…

  Beleidsnota
 • gemeente Putten, een handreiking voor maatschappelijke activiteiten bij Open Clubs en het Open Sportpark Putter Eng

  Nota gezondheid en bewegen van gemeente Putten. Hierin onder andere aandacht voor de kansen van sport nu er meer zorgtaken bij gemeenten liggen.

  Beleidsnota
 • sport- en beweegvisie Twenterand 2018-2021

  Deze sport- en beweegvisie geeft de nieuwe rol van de gemeente weer als regiegemeente. Daarnaast is het een visie voor en door sportverenigingen geworden wat moet leiden tot meer samenwerking.…

  Beleidsnota
 • In 2017 bracht Kenniscentrum Sport de Beleidswijzer Sport en Bewegen uit. De Beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.…

  Werkboek / instrument
 • more active people for a healthier world

  The new WHO global action plan to promote physical activity responds to the requests by countries for updated guidance, and a framework of effective and feasible policy actions to increase…

  Rapport
 • sportnota Meijerijstad

  We willen een gemeente zijn waarin sport toegankelijk is voor iedereen, een groot deel van de inwoners ook daadwerkelijk aan sport doet en we als gemeente in samenwerking met sporters,…

  Beleidsnota
 • sportnota 2018 Bloemendaal

  De indeling van deze nieuwe sportnota is gebaseerd op de indeling van de sportnota uit 2011. De basis van het sportbeleid wordt gevormd door het accommodatiebeleid. Uit het vitaliteitsonderzoek is…

  Beleidsnota