Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • sportnota

  Deze nota wil we een bijdrage leveren aan het verkleinen van het verschil in gezondheid tussen inwoners met een lage sociaal economische status en die met een hoge. In de…

  Beleidsnota
 • sportbeleidsplan 2018 - 2021

  Alle inwoners in beweging. Dat is wat de gemeente Dronten wil bereiken de komende jaren. Hoe de gemeente dit ambitieuze doel wil bereiken, is uitgewerkt in het nieuwe sportbeleidsplan “Dronten…

  Beleidsnota
 • gemeente Smallingerland

  Voor de komende vier jaren is nieuw beleid geformuleerd, waarbij is ingezoomd op het gemeenschappelijke belang van bewegen en welke raakvlakken dat heeft met aangrenzende beleidsterreinen. Sport is één van…

  Beleidsnota
 • regeerakkoord 2017-2021

  Er wordt door de nieuwe regering vooral geïnvesteerd en minder bezuinigd in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden.  Er gaat meer geld naar onderwijs, defensie en ontwikkelingshulp. Ook komt er een nationaal…

  Beleidsnota
 • sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020

  Sport- en beweegnota 2017 – 2020 van gemeente Hillegom. In deze nota wordt uitgegaan van wat sport en beweging, ieder vanuit haar eigen dynamiek, kan betekenen voor Hillegom. En hoe…

  Beleidsnota
 • sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder

  Ter vervanging van de sportnota ‘Mee(r) doen met sport’ (2009 -2016) is in samenspraak met de stad een nieuwe sportagenda ‘Zoetermeer sterker door sport’ (2017 en verder) opgesteld. Deze sportagenda…

  Beleidsnota
 • Almeers sportbeleid 2017-2020

  Deze nota schetst de volgende ambities en accenten: Ambitie: Iedere Almeerder sportief in beweging Groei van het percentage Almeerders dat wekelijks sport.   Nieuwe accenten Benadrukken van de positieve impact…

  Beleidsnota
 • In aansluiting op de modellen die door de Vereniging van Sport en Gemeenten worden gehanteerd, kiest de gemeente Gouda voor het opwaarderen van het sportstimuleringsmodel (tot dusver leidend in het…

  Beleidsnota