Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

  Beleidsnota
 • Breda brengt het samen, Genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al…

  Verslag
 • De Sportnota gemeente Waterland 2017 is een vervolg op de nota Sport en bewegen 2011-2015. Deze Sportnota is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste voorgenomen zaken gerealiseerd zijn.…

  Beleidsnota
 • sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024 : visie en uitvoering

  Deze sportnota gaat in op hoe de gemeente kan stimuleren dat de inwoners blijven bewegen en sporten, hoe men sport kunnen inzetten om andere maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en…

  Beleidsnota
 • regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…

  Beleidsnota
 • beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

  Beleidsnota sport en bewegen 2018-2021 van gemeente Harderwijk. In deze nota wordt in hoofdstuk 2 samenvattend een evaluatie van de vorige beleidsperiode gegeven. De uitgebreide uitwerking kunt u vinden in…

  Beleidsnota
 • verbinden verbreden verbinden

  Verbinden verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als het gaat om sporten in de gemeente. Zo is de inclusieve samenleving de centrale ambitie die ook…

  Beleidsnota