Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • ontwerp omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ omvat drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. De gemeente wil niet alleen integraal opereren binnen de fysieke…

  Beleidsnota
 • Met deze sportvisie wordt aangehaakt bij de toekomstvisie Valkenswaard 2030 en de onderwerpen die daar centraal staan (leisure, innovatie en sociale cohesie). De aandacht binnen deze sportvisie gaat vooral uit…

  Beleidsnota
 • beleid buitensport, gemeente 's-Hertogenbosch

  In 2014 is de Sportvisie “Sportief Samen Verder” vastgesteld. Op een aantal thema’s is verdere uitwerking gewenst. Verenigingen vragen zich af hoe ze met de uitdagingen van de huidige tijd…

  Beleidsnota
 • sportnota Dinkelland

  De gemeente wil met sportverenigingen in gesprek over de manier waarop de gemeente de verenigingen kan steunen en faciliteren. Ook worden gesprekken aangeknoopt met beheerders en eigenaren van sportcomplexen om…

  Beleidsnota
 • Deze nota omvat de vierde Nota gezondheidsbeleid 2017-2021 én de tweede Nota sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Gecombineerd en waar mogelijk geïntegreerd. Het concept ‘positieve gezondheid’ is als…

  Beleidsnota
 • beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025

  De Beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 2017–2025 heeft vier speerpunten, die samen het basisbeleid vormen: Sterke maatschappelijke organisaties; Aantrekkelijke en veelzijdige activiteitenomgeving; Maatschappelijke subsidie;  Maatschappelijk makelaar.  Deze nota is een integrale…

  Beleidsnota
 • op weg naar een dynamisch Drenthe

  De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken: Beschikbare…

  Beleidsnota
 • actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

  Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers…

  Beleidsnota
 • nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020

  De twee centrale doelen uit het sportbeleid 2005-2016 zijn gehandhaafd voor de jaren 2017-2026. De centrale doelen waren toen: bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers; per gebruikstype sportaccommodatie een…

  Beleidsnota
 • Verschillende ontwikkelingen in Amsterdam zijn aanleiding om het huidige tarievenbeleid aan te passen. Deze ontwikkelingen zijn:  Eén bestuurlijke organisatie Flexibel aanbod Verschil in tarief in de stadsdelen Het nieuwe buitensport…

  Beleidsnota