Spring naar content

68 publicaties gevonden

 • gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers

  De toolkit helpt verenigingsondersteuners en bestuursleden om in gesprek te gaan over bestuurlijke kwaliteiten en een proces richting bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten. Het creëert besef van de huidige…

  Werkboek / instrument
 • Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2015), waarbij goed sportbestuur en het vinden van adequate opvolgers centraal staat.

  Artikel in vaktijdschrift
 • het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het derde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten worden in deze factsheet gepresenteerd. De resultaten vormen een goede…

  Factsheet
 • een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke eigenschappen (van een sportvereniging) zijn van invloed op het besluitvormingsproces met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen? Het onderzoek…

  Scriptie
 • weet als club waar je voor staat en waar je voor gaat

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2014) over de (beleids)keuzes van sportverenigingen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan hun functie, rol en taak ten opzichte van heersende en normatieve opvattingen of literatuur

  De bestuurder van de sportvereniging, oftewel ‘de sportbestuurder’, lijkt vanuit de omgeving van de sportvereniging veel op zich af te krijgen. Vanuit de overheid of georganiseerde sport vormen zich eisen…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging

  Vrouwen en allochtonen zijn (nog steeds) ondervertegenwoordigd in hoge functieniveaus, zo ook in besturen van sportverenigingen. Internationaal worden er al dan niet quota ingevoerd om de positie van vrouwen en…

  Scriptie