Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures

  In deze tweede editie van de Sportbonden Monitor wordt enerzijds gekeken naar de trends op basis van vergelijkingen met de voorgaande monitor en anderzijds worden een aantal nieuwe kengetallen belicht.…

  Rapport
 • het handboek voor sportbestuurders

  Deze publicatie is geschreven om sterkere en leukere sportverenigingen te creëren. In de sportsector is er te weinig aandacht voor het besturen van de ‘gewone’ vereniging. Tegelijkertijd worden de verantwoordelijkheden…

  Boek
 • ervaringen van verenigingsbestuurders

  In opdracht van NISB heeft het Mulier Instituut een kort onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken ten aanzien van maatschappelijke stages in de sportvereniging. In het kader van de…

  Rapport
 • een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal

  Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke betekenissen verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo) geven aan de organisatie van de A- en B-league…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen…

  Scriptie
 • vragen over sportvereniging en financiën

  Een sportvereniging besturen doet u vrijwillig. Deze bereidwilligheid betekent echter geen vrijblijvendheid. Vanaf het moment dat u bestuurder bent, krijgt u te maken met een breed scala aan wet- en…

  Boek
 • een onderzoek naar de positie van de vrouw in de sportvereniging

  In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de positie van de vrouw binnen de sportvereniging? Om deze (bredere) vraagstelling te specificeren…

  Scriptie
 • een studie naar identificaties van mannelijke sportbestuurders

  Boek over de complexiteit waarmee sportbestuurders van verschillende etnische en opleidingsachtergrond hun weg zoeken om met invloeden van sociale diversiteit en andere maatschappelijke veranderingen in hun vereniging om te gaan.…

  Boek