Spring naar content

68 publicaties gevonden

 • tussen bierviltje en floppy-disk, een onderzoek naar de vitaliseringsprocessen binnen sportverenigingen

  Dit rapport betreft een verslag van verricht veldonderzoek binnen sportverenigingen. Het onderzoek geeft een indruk van de betekenissen die diverse betrokkenen binnen en rondom sportverenigingen aan bestuurlijke vraagstukken toekennen en…

  Rapport
 • een handleiding voor het kader van de sportvereniging

  Een handleiding voor het kader van de sportvereniging, uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de NKS.

  Boek
 • vrouwen in besturen, tips en ervaringen

  Deze brochure, uitgegeven door Sportraad Zuid-Holland, is geschreven voor vrouwen die een functie in de sport ambiëren en voor bestuurders die zich bezig houden met het werven en begeleiden van…

  Handboek / handleiding
 • Deze brochure gaat over sport en vooral over sporten in clubverband. De brochure is bedoeld voor jongeren die van plan zijn te gaan sporten. Er wordt ingegaan op algemene vragen…

  Brochure
 • analyse van de sportvereniging

  Dit werkboek is ontwikkeld om bestuurders van sportverenigingen te helpen bij het doorlichten van hun vereniging. Centraal bij dit werkboek staat, dat planmatig handelen steeds belangrijker wordt voor sportbestuurders. De…

  Werkboek / instrument
 • vrouwen in kaderfuncties bij sportverenigingen

  Het besturen van een sportvereniging is een hobby, interessant voor mannen én vrouwen. In principe kunnen zowel mannen als vrouwen een bestuursfunctie vervullen, maar toch is sportbesturen nog steeds overwegend…

  Brochure
 • een onderzoeksverslag

  De vraagstelling die in deze publicatie centraal staat, luidt als volgt: op welke wijze kan de sportvereniging in bestuurlijk, administratief en organisatorisch opzicht als vrijwillig samenwerkingsverband optimaal blijven functioneren? De…

  Boek
 • om je vereniging vooruit te helpen

  Voor bestuurders zijn al veel handleidingen geschreven. Wat er nog niet was, is een praktisch boekje met handvatten om een betere bestuurder te worden binnen de vereniging. De 4 Inzichten…

  Factsheet