Spring naar content

20 publicaties gevonden

 • Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een…

  Rapport
 • borging tips voor aanvragers nieuwe ronde Sportimpuls

  Het klinkt misschien raar in één zin: borging en subsidieaanvraag. Borging is toch pas aan de orde na de subsidieperiode? Dat klopt! Maar het borgen, ofwel continueren van een project…

  Online artikel
 • een kwalitatief onderzoek naar de consequenties van discoursen op de inbedding van senioren bij sportverenigingen

  Dit onderzoek focust op consequenties die discoursen hebben op het inbedden van senioren in de sportvereniging. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd onder bestuurders en sleutelfiguren van verschillende verengingen. De discoursen die bestaan…

  Scriptie
 • Hoe zorg je ervoor dat gesubsidieerde sport- en beweegactiviteiten worden voortgezet na afloop van de projectperiode?

  Het moment is daar, de verlossende brief is binnen, de champagne kan worden geopend want de subsidie-aanvraag voor jouw lokale sport- en beweegproject is gehonoreerd. Genieten van dit moment is…

  Online artikel