Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • versie 2.0

  Aanleidingen De buitensportverenigingen in Ede groeien. Niet alleen in de traditionele onderdelen zoals jeugdsport, maar ook door de groei van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, aanbod voor 55-plussers en aangepast sporten. Door deze…

  Beleidsnota
 • "een onderzoek naar het verbinden van sportaccommodaties in Salland met bestaande fiets– en mountainbike routes"

  In deze thesis is de focus gelegd om een cross-over te maken tussen de sport en de recreatieve sector, gericht op de bestaande fiets- en mountainbike routes in Salland. In…

  Scriptie
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2016) over het privatiseren van sportaccommodaties, waarbij specifiek wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de buitensport(accommodaties). 

  Artikel in vaktijdschrift
 • gemeente Zeist

  In het Masterplan buitensportsportaccommodaties worden noodzakelijke keuzes gemaakt rondom het totale areaal aan buitensportaccommodaties en de (toekomstige) bekostiging hiervan. Dit betreffen (meerjaren) keuzes over aard, omvang en kwaliteitsniveau dat wordt…

  Rapport
 • beleid buitensport, gemeente 's-Hertogenbosch

  In 2014 is de Sportvisie “Sportief Samen Verder” vastgesteld. Op een aantal thema’s is verdere uitwerking gewenst. Verenigingen vragen zich af hoe ze met de uitdagingen van de huidige tijd…

  Beleidsnota
 • een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030

  De gemeente Arnhem wenst over inzicht te beschikken in de huidige en toekomstige behoefte aan buitensportruimte en hoe dit zich tot het aanbod verhoudt. Deze rapportage, opgesteld door het Mulier…

  Rapport
 • Met het vaststellen van het Beleid en beheerplan buitensportaccommodaties 2012-2016 (raadsbesluit 19 april 2012) is bestuurlijke opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar nieuwe beheervormen van gemeentelijke sportaccommodaties. Uit…

  Beleidsnota
 • Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. De aanwezigheid van een hoogwaardig voorzieningenaanbod van onder meer sportaccommodaties bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid…

  Beleidsnota
 • vind sportvloeren in Nederland

  In Nederland staat de kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties al jarenlang op een hoog niveau. Dit is het resultaat van structurele aandacht voor en samenwerking op dit onderwerp…

  Website