Spring naar content

132 publicaties gevonden

 • "De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

  Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd,…

  Rapport
 • de buurtsportcoach als nieuwe professie

  In dit bijlagenrapport beschrijven de onderzoekers de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) voor zeven typen buurtsportcoaches. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale…

  Rapport
 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport
 • een factsheet voor professionals uit andere sectoren, die willen samenwerken met een sportvereniging

  Deze factsheet gaat specifiek in op het reilen en zeilen binnen een sportvereniging, met als doel professionals uit andere sectoren te informeren over hoe een sportvereniging georganiseerd is. En welke…

  Factsheet
 • evaluatierapport januari 2017

  In de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West zijn rond januari 2016 drie pilots gestart, waarbij buurtsportcoaches en beweegcoaches (welke hierna gezamenlijk ‘BSC’ worden genoemd), ingezet worden om kwetsbare Amsterdammers…

  Rapport
 • Sport en bewegen kan helpen bij de integratie van vluchtelingen. Kenniscentrum Sport maakte drie factsheets: Factsheet met informatie voor sportverenigingen over samenwerken met COA Factsheet met informatie voor gemeenten/buurtsportcoaches over…

  Factsheet
 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport