Spring naar content

133 publicaties gevonden

 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport
 • Both sports clubs and refugees benefit from collaboration between sports clubs and a reception centre. Knowledge Centrum Sport Netherlands created three factsheets: Factsheet with information for sport clubs on collaboration…

  Factsheet
 • Deze dissertatie beschrijft onderzoek naar de rol van de buurtsportcoach en de impact van de buurtsportcoach in het verbinden van de eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector. De volgende vier…

  Proefschrift/oratie
 • wij zeggen: het beste sportinitiatief van Nederland 2016-2017!, genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Scholen organiseren veel sport- en gezondheidsactiviteiten. Dat is mooi! Toch merken we dat ze niet altijd bewust en structureel bezig zijn met gezondheidsbeleid. Hierdoor mist in de praktijk een duidelijke…

  Brochure
 • rapportage, 9-meting eerste tranchegemeenten, 8-meting tweede tranchegemeenten, 7-meting derde tranchegemeenten, 6-meting vierde tranchegemeenten, 5-meting vijfde tranchegemeenten, 4-meting zesde tranchegemeenten, 3-meting zevende tranchegemeenten, 2-meting achtste tranchegemeenten, 2-meting negende tranchegemeenten, 1-meting tiende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • kwetsbare doelgroepen

  Deze editie van de Buurtsportcoach gaat helemaal over kwetsbare doelgroepen en laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel…

  Vaktijdschrift
 • Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over 1) de opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten en 2) de meerwaarde van de buurtsportcoaches voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente moet zorgdragen voor goede sportaccommodaties en kan lokale samenwerkingsverbanden opzetten zoals de inzet van de buurtsportcoach.…

  Artikel in vaktijdschrift