Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • sport and physical activity enhance children's learning

  Sport and physical activity participation are generally promoted for their positive impact on children’s physical and mental health. However, increased participation in sport and other forms of physical activity are…

  Rapport
 • contributions of experimental research on aerobic exercise

  Executive function refers to the cognitive processes necessary for goal-directed cognition and behavior, which develop across childhood and adolescence. Recent experimental research indicates that both acute and chronic aerobic exercise…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Kinderen gaan natuurlijk (ook) naar school om te leren rekenen, lezen, schrijven enzovoorts. Op het eerste gezicht lijken deze cognitieve leerdoelstellingen meer aandacht voor bewegen in de weg te staan. Maar is dat wel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Verreweg het grootste deel van de leerlingen met een visuele beperking komt in het reguliere onderwijs terecht. Daarom is het voor iedere docent in het onderwijs die gymles of andere sportgerelateerde lessen geeft van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over vakkenintegratie

  Kinderen leren tijdens lessen bewegingsonderwijs meer dan beter bewegen alleen; er wordt door kinderen gerekend, er wordt overlegd, er worden afstanden geschat, er wordt kennis opgedaan over hardheden van materiaal enzovoort. Een goede les bewegingsonderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Inaugurele rede uitgesproken voor het verkrijgen van het ambt van hoogleraar, met als thema cognitie. De theorie van belichaamde cognitie stelt dat perceptuele en motorische processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en…

  Proefschrift/oratie