Spring naar content

114 publicaties gevonden

 • over vakkenintegratie

  Kinderen leren tijdens lessen bewegingsonderwijs meer dan beter bewegen alleen; er wordt door kinderen gerekend, er wordt overlegd, er worden afstanden geschat, er wordt kennis opgedaan over hardheden van materiaal enzovoort. Een goede les bewegingsonderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Inaugurele rede uitgesproken voor het verkrijgen van het ambt van hoogleraar, met als thema cognitie. De theorie van belichaamde cognitie stelt dat perceptuele en motorische processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en…

  Proefschrift/oratie
 • Ruud Meulenbroek pleit in zijn intreerede als hoogleraar Motorische Controle, in het bijzonder van Doelgericht Handelen, voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap. Met geavanceerde…

  Proefschrift/oratie
 • Een bekende uitspraak van zml-leerkrachten is: ‘de leerlingen hebben plezier gehad’. Echter, er is naast de sociale ontwikkeling ook een (senso)motorische en een cognitieve ontwikkeling noodzakelijk. Vanwege de zml-leerlingpopulatie is het moeilijk de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Als leraar moet je een goede niveau-indeling maken om te kunnen differentiëren. Er is vanuit de Calo een methode ontwikkeld om leerlingen te kunnen indelen op niveau. Hoe dit precies…

  Artikel in vaktijdschrift
 • didactisch onderzoek vanuit het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding

  In het vorige artikel schreven we over de zogenaamde illusion of incompetence bij kinderen binnen het cognitieve domein. Dit zijn kinderen die een groter belang hechten aan hun eigen oordeel dan…

  Artikel in vaktijdschrift